Search
Close this search box.

Tag: นายกรัฐมนตรี

นายกฯ เป็นประธานงานสัมมนา Networking Reception ประกาศไทยพร้อมขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาเปิดงาน Networking Reception โดยมีผู้แทนภาคเอกชนไทยจาก 16 บริษัท คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และบริษัทสหรัฐฯ จากกว่า 9 สาขา

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำความพร้อมของไทยในการเปิดรับนักลงทุนจากทั่วโลก ในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปค

ระหว่างร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30 ที่นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวปาฐกถาในเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปค หรือ APEC CEO Summit 2023

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีย้ำไทยพร้อมดำเนินการเต็มรูปแบบผ่าน 3 แนวทาง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกัน

ภารกิจที่นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมกล่าวปาฐกถาในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปค หรือ APEC CEO Summit 2023

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถา ผลักดันเศรษฐกิจ BCG สานต่อผลลัพธ์จากการประชุมเอเปคครั้งที่แล้วที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปค (APEC CEO Summit 2023) และร่วมกล่าวปาฐกถา โดยผลักดันเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG

อ่านต่อ

นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม High-Level Forum เสนอ 4 แนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม High-Level Forum เสนอ 4 แนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การเปลี่ยนผ่านสีเขียว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเงินสีเขียว และความร่วมมือพหุภาคี

อ่านต่อ

นายกฯ หารือประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น

นายกฯ หารือ นายจ้าว เล่อจี้ ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ร่วมเดินหน้าความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย-จีน

อ่านต่อ

นายกฯ หารือ ผู้บริหาร CRRC เชิญชวนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง BCG Economy Renewable Energy และ EV

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หารือ Mr. Yongcai Sun, Chairman and Executive Director, CRRC Group ผู้บริหาร CRRC เชิญชวนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง BCG Economy Renewable Energy และ EV

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับผู้บริหารบริษัท CITIC เชิญชวนลงทุน 5 อุตสาหกรรมในไทย

นายกรัฐมนตรี พบหารือภาคเอกชน ระหว่างเข้าร่วมการประชุม BRF ครั้งที่ 3 ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้หารือกับนายจู เหอซิน (Zhu Hexin) ประธาน บริษัท CITIC ที่ดำเนินธุรกิจการเงิน ทรัพยากรและพลังงาน การผลิตอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก่อสร้าง

อ่านต่อ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญในเรื่อง Low Carbon และ BCG

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี ปลื้ม โครงการศูนย์ BCG Farming เกาะสมุยประสบความสำเร็จ

นายกรัฐมนตรี รับทราบความคืบหน้าของโครงการศูนย์ BCG Farming ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ต้นแบบให้ชุมชนในพื้นที่ รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ให้สามารถศึกษาดูงาน บูรณาการแนวคิด BCG ผ่านการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาพื้นที่ สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน และสามารถขยายผลไปยังภาคส่วนอื่น ๆ ได้ในอนาคต

อ่านต่อ