Search
Close this search box.

ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ติดต่อเราได้ที่:
ปรึกษาเรื่อง BCG:

ภาพแผนผังอาคาร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย