Search
Close this search box.

นายกรัฐมนตรีย้ำไทยพร้อมดำเนินการเต็มรูปแบบผ่าน 3 แนวทาง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกัน

share to:

Facebook
Twitter

ภารกิจที่นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมกล่าวปาฐกถาในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปค หรือ APEC CEO Summit 2023 โดยเน้นย้ำว่าด้วยบรรยากาศทางการเมืองที่มีเสถียรภาพของไทย จึงถึงเวลาแล้วที่นักลงทุนจะเข้ามาลงทุนในไทย ซึ่งไทยพร้อมร่วมงานกับพันธมิตรทุกรายจากทั่วโลก ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้นำเสนอแนวทางความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านความยั่งยืน ไทยมีเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bangkok Goals on BCG Economy: BCG) ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รัฐบาลกำลังวางแผนใช้เทคโนโลยีเพื่อดำเนินโครงการ Digital Wallet กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและยกระดับการรับรู้และทักษะด้านดิจิทัล และด้านการค้าการลงทุน เห็นว่าเขตการค้าเสรีเอเชีย – แปซิฟิก (FTAAP เอฟ-แทป) ยังเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อยกระดับ FTA เสริมสร้างการเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจร่วมกัน ทั้งนี้ ไทยกำลังการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ หรือสะพานข้ามทะเลเชื่อมต่อทะเลอันดามันกับอ่าวไทย เพื่อช่วยลดเวลาการเดินทางระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคภายในทศวรรษนี้

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังหารือทวิภาคี กับนายคิชิดะ ฟูมิโอ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โดยหารือความร่วมมือหลายเรื่อง รวมทั้งการฟรีวีซ่าสำหรับนักธุรกิจของ 2 ประเทศ ขณะที่การพบหารือกับผู้บริหารภาคเอกชนชั้นนำสหรัฐฯ ได้แก่ บริษัท Citi โดยบริษัท Citigroup เป็นบริษัทให้บริการด้านการเงินในไทยมายาวนานและพร้อมร่วมกับไทยจัด Roadshow โครงการ Landbridge เชิญชวนนักลงทุนให้มาลงทุนในโครงการนี้ ส่วนการพบผู้บริหารบริษัท Tiktok ที่ปัจจุบันไทยมีผู้ใช้งานจำนวนมาก จึงเชิญชวนให้มาร่วมพัฒนา Soft Power ในจังหวัดเมืองรองของไทยทุกภูมิภาคที่มีสินค้า OTOP หลากหลาย ส่วนการหารือผู้บริหารบริษัท Booking.com ทางบริษัทฯ ชื่นชมนโยบาย Soft Power ของไทย จึงหวังให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเที่ยวเมืองรองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231116153103449