Search
Close this search box.

1 นาทีกับ
BCG Model

ชม สกู๊ปข่าวสั้น 1 นาทีกับ BCG Model ทางช่อง3 HD (หมายเลข 33)

  • เรื่องเล่าเช้านี้ ทุกวันจันทร์ ช่วงเวลา 06.30 – 07.30 น.
  • เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ และทุกวันเสาร์แรกของเดือน ช่วงเวลา 10.30 – 11.00 น.
เริ่ม 10 มกราคม 2565

สกู๊ปข่าวสั้น 1 นาทีกับ BCG Model

สกู๊ปข่าวสั้นทางโทรทัศน์ 1 นาทีกับ BCG Model คัดสรรตัวอย่างความสำเร็จจากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ ที่ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นด้านความหลากหลายทางทางชีวภาพ ของไทย ผสานกับการเปิดรับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจากงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model จนสามารถนำมาต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า ที่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้กับบุคคล ชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ BCG Economy Model ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B- Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C- Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้ G- Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

เลือกชมรายการ 1 นาที
กับ BCG Model

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ

ลดเวลา ลดต้นทุน ผลิตต้นกล้าพันธุ์ดี  ด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ซึ่งนักวิจัยไทยพัฒนาให้เหมาะกับการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่มีข้อจำกัดในการผลิตต้นกล้าจากการงอกของเมล็ด หรือเป็นพืชอายุยาวที่มีการเจริญเติบโตช้า เช่น ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และอินทผลัม

อ่านต่อ

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : อุทยานธรณีโลกสตูล

ฟอสซิล 500 ล้านปี มรดกทางธรณีวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม…คือทรัพยากรอันมีค่าในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล โดย สวทช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร นำ “นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม”

อ่านต่อ

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ฟิล์มย่อยสลายได้ปิดผนึกหน้าถาด

ไร้ฝ้า รักษาความสด ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม คือจุดเด่นของนวัตกรรม “ฟิล์มย่อยสลายได้ปิดผนึกหน้าถาด” ที่นักวิจัยไทยพัฒนาขึ้น ได้ฟิล์มใสและมีสมบัติต้านทานการเกิดฝ้า สามารถซีลปิดสนิทกับถาดย่อยสลายได้ เช่น ถาด

อ่านต่อ

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : BCG-NAGA Belt Road

ยกระดับการผลิต เพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงทางอาหาร คือเป้าหมายของ “โครงการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วยเกษตรสมัยใหม่บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง” หรือ BCG-NAGA Belt Road ซึ่ง

อ่านต่อ

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : นวัตกรรมเครื่องผลิตข้าวฮางงอก

ลดเวลา ลดต้นทุน ประหยัดแรงงาน คือจุดเด่นของ เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกข้าวเปลือก สำหรับการผลิตข้าวกล้องฮางงอกคุณภาพดี ที่นักวิจัยไทยคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยเกษตรกรแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ โดยผลิตเป็นข้าวฮางงอกซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูงและขายได้ราคาดีกว่าการจำหน่ายในรูปข้าวสารขาวถึง 17.6 เท่า

อ่านต่อ

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : เทคโนโลยี ‘Plant Phenomics’

เกษตรแม่นยำ ประมวลผลรวดเร็ว ไม่ทำลายต้นพืช … ด้วยเทคโนโลยีการประเมินสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงของพืชหรือ Plant Phenomics ผ่านระบบ Image Analysis

อ่านต่อ

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ชุดของเล่นจากยางพารา enR/Plearn

เพิ่มมูลค่า เพลิดเพลิน ปลอดภัย  ด้วยนวัตกรรม ชุดของเล่นจากยางพารา enR/Plearn (เอ็นอาร์เพลิน) ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทย ใช้ยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของเล่น 3

อ่านต่อ

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ข้าวหอมสยาม

ผลผลิตสูง ต้านทานโรค เก็บเกี่ยวง่าย … คือลักษณะเด่นของ “ข้าวหอมสยาม” ข้าวเจ้าสายพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาพันธุ์โดยนักวิจัยไทย เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวหอมต้นเตี้ย มีความต้านทานต่อโรคใบไหม้และโรคไหม้คอรวงได้ดี ช่วยลดการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดโรค

อ่านต่อ