Search
Close this search box.

นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับผู้บริหารบริษัท CITIC เชิญชวนลงทุน 5 อุตสาหกรรมในไทย

share to:

Facebook
Twitter

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบหารือภาคเอกชน ระหว่างเข้าร่วมการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum for International Cooperation: BRF) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2566 ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรม China World Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมที่พัก เริ่มตั้งแต่ 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย นายกรัฐมนตรี ได้หารือกับนายจู เหอซิน (Zhu Hexin) ประธาน บริษัท CITIC ที่ดำเนินธุรกิจการเงิน ทรัพยากรและพลังงาน การผลิตอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก่อสร้าง

นายกรัฐมนตรี ยืนยันความพร้อมของไทย ที่จะช่วยสร้างโอกาสร่วมกัน ทั้งการลงทุน เทรดดิ้ง การขนส่ง พลังงานสะอาด พร้อมขอให้ตั้งสำนักงานภูมิภาคในไทย

ขณะที่ผู้บริหาร CITIC สนใจเปิดการลงทุนในไทยในสาขาที่น่าสนใจ ซึ่งบริษัท CITIC มีความร่วมมือกับไทยมายาวนาน ทั้งด้านการเงิน รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการเงินและต้องการขยายความร่วมมือกับไทยในอีกหลายด้าน เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจครอบคลุมหลายด้าน และมีบริษัทในเครือจำนวนมาก มีศักยภาพการแข่งขันระดับโลก รวมทั้งด้านพลังงานสะอาดและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ที่ไทยสนใจ โดยไทย และ CITIC จะร่วมมือกันเพื่อต่อยอดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาล

นายกรัฐมนตรีเชิญชวนให้ บริษัท CITIC มาร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมกลุ่ม BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy (โดยเฉพาะเกษตร อาหาร การแพทย์ และพลังงาน สะอาด) อุตสาหกรรมยานยนต์ (โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โดยเฉพาะต้นน้ำและ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) อุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์ และการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนเชิญชวนให้มาตั้ง สำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่

นอกจากนี้ ไทยมีการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ EV จึงขอเชิญบริษัทสามารถเข้าไปลงทุนลักษณะ supply chain เช่น ล้อแม็กซ์ฯ ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งบริษัทฯได้เข้าไปศึกษาการลงทุนในด้านนี้แล้วจึงสนใจ พร้อมทั้งไทยสนับสนุนมาตรการและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนที่น่าสนใจด้วย เช่น การถือครองที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าไปทำงาน การดูแลจากภาครัฐ การดูแลสุขภาพและความสัมพันธ์ ที่ใกล้ชิดในระดับประชาชน

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ไทยเปิดรับการลงทุนที่กว้างขึ้น และสะดวกขึ้นยิ่งกว่าเดิม จึงขอเชิญชวนบริษัท CITIC เข้ามาลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายที่บริษัทดำเนินอยู่ พร้อมเสนอให้ตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อผลักดันการลงทุนในไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

 

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231017094511297