Search
Close this search box.

Tag: EEC

ส.อ.ท. ย้ำข่าวดี อุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ปี 2567 ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ร้อยละ 3.0 อานิสงส์ที่จับต้องได้ของโครงการ EEC

ในรายงานแนวโน้มอุตสาหกรรม ปี 2567 (46 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 5 ภูมิภาค) ที่จัดทำโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

อีอีซี เชื่อมโยง 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 5 อุตสาหกรรมใหม่ มุ่งดึงนักลงทุนต่างชาติเข้าประเทศ

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) กล่าวภายในงานปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เร่งเครื่อง…ติดสปีดเศรษฐกิจไทย” และมอบรางวัลสุดยอด CEO ประจำปี 2023 ว่า

อ่านต่อ

กนอ. ร่วมกับภาคเอกชน 4 บริษัทด้านพลังงาน ผลักดันระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะในนิคมฯ สมาร์ท ปาร์ค มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยภายหลังร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการและร่วมลงทุนโครงการสาธารณูปโภคอัจฉริยะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค ร่วมกับภาคเอกชน 4 บริษัท

อ่านต่อ

บอร์ด กพอ. ชุดใหม่ เคาะแผนอีอีซี ทำทันที 99 วัน 8 ด้าน ดึงเงินเข้าประเทศ เชื่อมประโยชน์การลงทุนในพื้นที่

กพอ. ได้พิจารณาร่างแผนดำเนินการในระยะ 1 ปี (ต.ค.66 – ก.ย.67) และเป้าหมายเร่งด่วนภายใน 99 วัน ลงมือทำจริง เพื่อดึงดูดเงินลงทุนทั่วโลกผ่านอุตสาหกรรมเป้าหมาย ใน 5 คลัสเตอร์หลัก (การแพทย์ ดิจิทัล ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) BCG บริการ)

อ่านต่อ

ชลบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566

จังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี จัดโครงการดังกล่าวเพื่อเปิดเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั่วจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งสื่อสารประเด็นสำคัญของจังหวัดชลบุรีกับสื่อมวลชนถึงแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรีประจำปี 2566-2570

อ่านต่อ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดระยองจัดประชุมหารือภาพรวมการพัฒนาและทิศทางอนาคตของอีอีซี

โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์จัดประชุมหารือภาพรวมการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และทิศทางการพัฒนาระยะต่อไป โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน

อ่านต่อ

พาณิชย์ภาคตะวันออก จัดงานมหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ปี 2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวนุสรา กาญจนกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ปี 2566

อ่านต่อ

เตรียมความพร้อม ท่าเรือมาบตาพุด เร่งขับเคลื่อน ดึงการลงทุนนวัตกรรมขั้นสูง ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานหลักเป็นรูปธรรม คาดเปิดดำเนินการท่าเรือก๊าซ ปี 70

นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 การประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการตามแผนปฎิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (EEC Project)

อ่านต่อ

อีอีซี ผนึกกำลังเอกชนจัดทำ Market Sounding เชื่อมโยงการลงทุนศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ เป้าหมาย 1 ใน 10 ของโลก สร้างงานกว่า 1.2 ล้าน ลบ.

นายคณิศ แสงสุพรรณ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เผยถึงการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักลงทุน (Market Sounding) สำหรับโครงการศูนย์ธุรกิจ

อ่านต่อ

กลุ่มจังหวัด EEC ประชุม กรอ.ติดตามและพิจารณาข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนให้ถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 หรือ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ครั้งที่ 3

อ่านต่อ