Search
Close this search box.

Tag: ลำปาง

พาณิชย์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม Lampang Local BCG plus 2023 สร้างมูลค่ายอดจำหน่ายมากกว่า 100,000 บาท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาลำปาง จัดกิจกรรม “Lampang Local BCG plus 2023” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

จ.ลำปาง ระดมความคิดเห็นหลายภาคส่วน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดเห็น เรื่อง “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC – Creative LANNA) ด้วยฐานแนวคิด BCG Model”

อ่านต่อ

2 แหล่งท่องเที่ยว จ.ลำปาง เข้ารับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรติ “Hall of Fame” จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

นางสาวยุรีพรรณ แสนใจยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ทำพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ทุก

อ่านต่อ

จ.ลำปาง จัดงาน “ลำปางอุตสาหกรรมแฟร์” 18 – 20 มีนาคมนี้ มุ่งสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ

อ่านต่อ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เปิดรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน พัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดโมเดล BCG

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่จังหวัดลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ที่สนใจพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดโมเดล BCG สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกในด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

อ่านต่อ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจและการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม สู่การกระจายรายได้ชุมชนตามแนวทาง BCG Economy Model”

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจและการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม สู่การกระจายรายได้ชุมชนตามแนวทาง BCG Economy Model” เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการตลาดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

อ่านต่อ

วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรม “ปูจานันทะเภรีสะหรีนครลำปาง” ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ ครั้งที่ 107

ดร.ทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรม “ปูจานันทะเภรีสะหรีนครลำปาง” โดยสมาคมก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง เข้าร่วมในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ

อ่านต่อ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มุ่งผลักดัน “การพัฒนาธุรกิจและการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม สู่การกระจายรายได้ชุมชนตามแนวทาง BCG”

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจและการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม สู่การกระจายรายได้ชุมชนตามแนวทาง BCG Economy Model” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการตลาดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ พร้อมทั้งการกระจายรายได้สู่ชุมชน ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจราชการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ด้านครั่ง จังหวัดลำปาง

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจราชการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ด้านครั่ง จังหวัดลำปาง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,300 ล้านบาท นายนวนิตย์

อ่านต่อ