Search
Close this search box.

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มุ่งผลักดัน “การพัฒนาธุรกิจและการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม สู่การกระจายรายได้ชุมชนตามแนวทาง BCG”

share to:

Facebook
Twitter

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจและการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม สู่การกระจายรายได้ชุมชนตามแนวทาง BCG Economy Model” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการตลาดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ พร้อมทั้งการกระจายรายได้สู่ชุมชน ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 100 ราย ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทองลำปาง อำเภอเมืองลำปาง

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดลำปาง ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 มกราคม 2566 (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ส่งแบบตอบรับก่อนเท่านั้น) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชาลิสา ชมภูชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 090-3172685 และคุณพิมลมาศ เตียสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 098-2658614

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230105102204206