Search
Close this search box.

2 แหล่งท่องเที่ยว จ.ลำปาง เข้ารับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรติ “Hall of Fame” จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

share to:

Facebook
Twitter

นางสาวยุรีพรรณ แสนใจยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ทำพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ทุก 2 ปี เนื่องในวันท่องเที่ยวโลก (27 กันยายน) โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 14 โดยผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลกินรี ในครั้งนี้มีหน่วยงานและผู้ประกอบการจากจังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมติดต่อกัน 3 ครั้งจนเข้าสู่รางวัลเกียรติยศ หรือ Hall of Fame มี 2 หน่วยงาน คือ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน สาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และพิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยรางวัล Hall of Fame นี้ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยลำปางเคยได้รับมาแล้วเมื่อปี 2558 ในโอกาสนี้ ททท.สำนักงานลำปาง ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล รวมทั้งจะเดินหน้านำพาหน่วยงานน้องใหม่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดต่อไป และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าประกวดปีนี้ยังไม่ได้อีก 2 ปีข้างหน้าจะเดินหน้าไปด้วยกันโดยมี 3 ประสานหน่วยงานที่ได้รับรางวัลมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานอื่นๆ ส่งผลงานเข้าประกวดต่อไป

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง เปิดเผยเพิ่มเติมว่ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นการคัดสรรผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ทั้งในด้านการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และยั่งยืน (Safe and Sustainable Tourism) รวมทั้งการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High Value and Sustainability) โดยมี 5 ประเภทการประกวด ดังนี้

1. ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) แบ่งประเภทรางวัลย่อยออกเป็น 6 สาขา ประกอบด้วย สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย (Outdoor & Adventure Activities) สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing) สาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (Nature & Park) สาขาแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและความบันเทิง (Recreation & Entertainment) สาขาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Historical & Culture) และสาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Local & Community)

2. ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว (Accommodation) แบ่งประเภทรางวัลย่อยออกเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาลักซ์ชูรี โฮเทล (Luxury Hotel) สาขาโลเคชัน โฮเทล (Location Hotel) สาขารีสอร์ต (Resort) และสาขาดีไซน์ โฮเทล (Design Hotel)

3. ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) แบ่งประเภทรางวัลย่อยออกเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาสปา (Spa) สาขาเวลเนส สปา (Wellness Spa) สาขาเวลเนส แอนด์ สปา รีทรีต (Wellness & Spa Retreat) และสาขานวดไทย (Nuad Thai for Health)

4. ประเภทรายการนำเที่ยว (Tour Programmes)

5. ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน (Low Carbon & Sustainability)

สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย แบ่งออกเป็น 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Gold Award) รางวัลดีเด่น (Thailand Tourism Silver Award) และเกียรติบัตรรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Certificate)

โดยผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Gold Award จำนวน 3 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัลประเภทเดียวกัน จะได้รับรางวัล Hall of Fame

กรอบแนวคิดการตัดสินรางวัลประกอบไปด้วย 3 แนวคิดหลัก คือ 1.การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความหมายและนำไปสู่ความยั่งยืน มีกระบวนการจัดการที่คำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม กลไกสำคัญประกอบด้วย BCG Economy Model/Responsible Tourism/Low Carbon Management 2.ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Safety & Health Administration) 3.ความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว (Customers Interest)

สิทธิประโยชน์จากทางโครงการฯ คือ ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับตราสัญลักษณ์กินรีเพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการเสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยว และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมการขายและการตลาด คือ 1.ได้รับเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Trade Show/Road Show/Consumer Fair ของ ททท. และพันธมิตรที่ ททท. สนับสนุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มตลาด 2.ได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าใช้จ่าย 50% ในการเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Trade Show/Road Show/Consumer Fair กับ ททท. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มตลาด และ 3.ได้รับการนำเสนอข้อมูลขายผ่านสื่อการตลาดดิจิทัลของ ททท.ได้แก่ Video clip/E-Book/Digital Brochure

2. ประชาสัมพันธ์ ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ดังต่อไปนี้ คทอ1.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ของ ททท. ได้แก่ เพจ Amazing Thailand และเพจ Thailand Tourism Awards/อนุสาร อสท. 2.ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ผู้จัดการออนไลน์/ข่าวสดออนไลน์/ฐานเศรษฐกิจ/มติชนออนไลน์/เดลินิวส์/แนวหน้า และ 3.ประชาสัมพันธ์ผ่าน Blog/สื่อโซเชียลมีเดียท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

3. ยกระดับพัฒนาองค์กร Upskill- Reskill รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม Seminar/Workshop อาทิ Online Digital Marketing Workshop/งานสัมมนาเจ้าบ้านที่ดี 2566

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230928085811055