Search
Close this search box.

Tag: พลังงาน

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะพลังงานในยุคเศรษฐกิจ BCG ม.เกษตร ร่วมกับ สำนักงาน กกพ.

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะพลังงานในยุคเศรษฐกิจ BCG ม.เกษตร ร่วมกับ สำนักงาน กกพ. ท่านจะได้เรียนรู้: 🔸เทคโนโลยีพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน

อ่านต่อ

กนอ. ร่วมกับภาคเอกชน 4 บริษัทด้านพลังงาน ผลักดันระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะในนิคมฯ สมาร์ท ปาร์ค มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยภายหลังร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการและร่วมลงทุนโครงการสาธารณูปโภคอัจฉริยะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค ร่วมกับภาคเอกชน 4 บริษัท

อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับภาคเอกชน ขับเคลื่อนโครงการ “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ครั้งที่ 9

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับภาคเอกชนซึ่งเป็นสตาร์ตอัปเกี่ยวกับการรีไซเคิลพลาสติก และกระดาษ จัดโครงการ “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน ครั้งที่ 9”

อ่านต่อ

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ 50 หน่วยงานขับเคลื่อนแนวคิด ESG รักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ประหยัดพลังงาน

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยกระดับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของโลกในทิศทางที่ดีขึ้นและเกื้อกูลกันในทุกมิติ และทำให้แนวคิด ESG รักษาสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงาน

อ่านต่อ

เปิดต้นแบบความร่วมมือภาครัฐ – เอกชน เล็งสร้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนา BCG Industry เสริมแกร่งระบบนิเวศวิจัยด้านพลังงานของประเทศ

“การสร้างสภาพแวดล้อมแบบอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลาง (Industrial Centric) ให้กับบุคลากรทางด้านวิจัย และบุคลากรด้านอุตสาหกรรม เพื่อเดินหน้าสร้างนวัตกรรมที่มีความแตกต่างและเกิดเป็น National Product Champion ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากฐานเทคโนโลยีแนวหน้าของอุตสาหกรรม

อ่านต่อ

สวทช. จับมือ EA เล็งจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา BCG Industry เสริมแกร่งระบบนิเวศวิจัยด้านพลังงาน

(วันที่ 23 มกราคม 2566) : ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

อ่านต่อ

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เสนอ 6 แนวทางเชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยให้หวานอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอริกา พฤฒิกิตติ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเติบโต ของอุตสาหกรรมน้ำตาลไทย

อ่านต่อ

ขยะก็เป็นพลังงานได้ด้วย 4 วิธีนี้! รู้จักพลังงานขยะ พลังงานทางเลือกตามหลัก Circular Economy ใน BCG Model

รู้หรือไม่ว่า ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยมากถึง 24.98 ล้านตัน ซึ่งแม้จะมีแนวโน้มที่ลดลงจากปีก่อนหน้า แต่พบว่ากว่า 31.3%

อ่านต่อ

ปรับ ลด ชดเชย

แค่ออกเดินทางสตาร์ทรถไปเที่ยว ก๊าซคาร์บอนก็ถูกปล่อยเพิ่ม และนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อน แต่ถ้าช่วยกัน ‘ปรับ ลด ชดเชย’ ตามแผนของ BGC Model

อ่านต่อ

Biofinery ลดนำเข้า

เหล่าผู้ประกอบการ และ SMEs ต้องแบกรับภาระ ค่านำเข้าจุลีนทรีย์และเอนไซม์มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้กำไรเหลือน้อย แต่จะดีกว่าแน่นอน เมื่อ Biorefinery หรือโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี

อ่านต่อ