Search
Close this search box.

VDO Bangkok Goals on BCG แนวคิดไทย ก้าวไกลในเวที APEC

share to:

Facebook
Twitter

รายการ นักการทูต The Series X APEC 2022 THAILAND Ep.3 นำเสนอเรื่อง Bangkok Goals on BCG แนวคิดไทย ก้าวไกลในเวที APEC

Bangkok Goals คืออะไร❓BCG เกี่ยวข้องอะไรกับเรา❓ภารกิจท้าทายของไทยในเวที APEC จะเป็นอย่างไร❓ จากกระทรวงการต่างประเทศ

ที่มาข้อมูล : https://www.youtube.com/watch?v=jksAoJf-O6Y