Search
Close this search box.

โมเดลธุรกิจยั่งยืนจากหมู่บ้านเล็กๆ กับความมุ่งมั่นของคนในชุมชน

share to:

Facebook
Twitter

โมเดลธุรกิจยั่งยืนจากหมู่บ้านเล็กๆ กับความมุ่งมั่นของคนในชุมชน จนก่อให้เกิดธุรกิจกาแฟที่ดำเนินการเพื่อสังคม หรือที่รู้จักกันในชื่อ “อาข่า อาม่า” โดย ลี-อายุ จือปา ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม ควบคู่กับการทำธุรกิจ จนเกิดเป็น “อาข่า อาม่า” ที่ขับเคลื่อนให้คนเติบโตไปพร้อมองค์กร ร่วมพัฒนาเมล็ดกาแฟในท้องถิ่นของเด็กดอยจากแม่จันมาสู่แบรนด์กาแฟระดับโลก สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ไทยผลักดันใน เอเปค2565 เพื่อสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนและความสมดุลในทุกด้าน

เคล็ดลับในการสเกลธุรกิจของคุณคืออะไร?

อาข่า อ่ามา ธุรกิจกาแฟครบวงจรที่เกิดขึ้นโดย ลี-อายุ จือปา เด็กชาวอาข่าที่ลุกขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว จนทำให้กาแฟจากหมู่บ้านแม่จันใต้ และแบรนด์อาข่า อ่ามากลายเป็นที่รู้จักทั่วโลก

เขาทำอย่างไรถึงทำให้ธุรกิจยืดหยัดท่ามกลางตลาดที่ท้าทายมาตลอด 10 ปี เขาทำอย่างไรถึงสามารถพัฒนาธุรกิจและช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมไปได้พร้อม ๆ กัน

ซีรีส์พิเศษ The Secret Sauce ร่วมกับ APEC 2022 Thailand โดยกระทรวงการต่างประเทศ พาคุณเดินทางไปยังหมู่บ้านแม่จันใต้ ณ ความสูงกว่า 1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลให้เห็นกับตาว่า อะไรคือเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกชีวิตของแบรนด์อาข่า อ่ามา หนึ่งในต้นแบบของการสเกลธุรกิจจากหมู่บ้านบนยอดเขาให้ดังระดับโลก ด้วยการใช้ผลไม้วิเศษที่ชื่อ ‘กาแฟ’ ไปพร้อมกับการส่งต่อพลังแก่ชุมชนเพื่อให้ทุกคนได้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ที่มาข้อมูล :