Search
Close this search box.

Tag: แหนแดง

จังหวัดสมุทรสงคราม จัดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และวัสดุอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเป็นกลไกในการขยายผลสู่ชุมชน

ที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

อ่านต่อ

เกษตรจังหวัดระยอง ผลักดันการใช้แหนแดงแทนปุ๋ยเคมี ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต

นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการวิจัยการเกษตร “ขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร” ณ แปลงเรียนรู้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย

อ่านต่อ

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดงานวันณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง เพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร

งานวันณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง ตามโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

จังหวัดกำแพงเพชรจัดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดงโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดงโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร

อ่านต่อ

เกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง เพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร

ที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง ในโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร

อ่านต่อ

แหนแดงลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ กรมวิชาการเกษตรกร และได้รับการสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือ สวก.

อ่านต่อ