Search
Close this search box.

Tag: กรมการข้าว

กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. มุ่งมั่นพัฒนาและวิจัยด้านข้าว เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านข้าว

อ่านต่อ

กรมการข้าว สรุปความก้าวหน้าโครงการ BCG Model ย้ำยึดหลักการตามระเบียบและถูกต้อง

มติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้กรมการข้าว ดำเนินโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model โดยมีเป้าหมายศูนย์ข้าวชุมชน 292 ศูนย์ วงเงิน 874.832 ล้านบาท

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมมือกับภาคเอกชน หาแนวทางเชื่อมโยงตลาดการจำหน่ายข้าวคุณภาพ สู่ห้างค้าปลีกไทย

อธิบดีกรมการข้าว หารือการเชื่อมโยงตลาดการจำหน่ายข้าวคุณภาพ ภายใต้โครงการ”ข้าวรักษ์โลก” กับทีมงานบริหารสินค้าบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป เพื่อหาแนวทางการขยายตลาดข้าวรักษ์โลก สู่ห้างฯ ค้าปลีกไทย ตลอดจนแนวทางส่งเสริมการขายข้าวรักษ์โลก เพื่อขยายตลาดและฐานการผลิตข้าวคุณภาพสูงต่อไป

อ่านต่อ

กรมการข้าว ชวนชาวนา ร่วมโครงการ BCG Model ปลูกข้าวรักษ์โลก พร้อมแนะแนวทางสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมการข้าว รับฟังปัญหาอุปสรรคของพี่น้องเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พี่น้องเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชน และได้เชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวรักษ์โลกตามแบบ BCG Model ซึ่งเป็นการปลูกข้าวปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่ทีเดียว 3 จังหวัด พูดคุยพบปะชาวนาในวันหยุด ชวนร่วม BCG Model หวังเพิ่มคุณภาพชีวิตชาวนาให้ยั่งยืน

อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวนา/เกษตรกร สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนฯ ในพื้นที่ 3 จังหวัด โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

อ่านต่อ

กรมการข้าว ชูการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร

อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยหลังลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพบปะหารือกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่กว่า 30 ศูนย์ ที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวนครสวรรค์

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว เยี่ยมฅนศูนย์ข้าวทั่วประเทศ ชวนร่วม BCG Model ปลูกข้าวรักษ์โลกเพื่อชาวนาและสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกร ชาวนา กลุ่มผู้ผลิตข้าว และศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศ โดยมี ประธานกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ พร้อมด้วยประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดต่างๆ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่อยู่ในพื้นที่และต่างจังหวัดเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

อ่านต่อ

เชิญชวนประชาชนร่วม BCG Model ปลูกข้าวรักษ์โลกเพื่อพี่น้องชาวนาและสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้าวทั่วประเทศ เชิญชวนประชาชนร่วม BCG Model ปลูกข้าวรักษ์โลกเพื่อพี่น้องชาวนาและสิ่งแวดล้อม นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยหลังลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกร ชาวนา

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่จ.พิจิตร และจ.พิษณุโลก ชวนชาวนาร่วม BCG Model ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนศูนย์ข้าวชุมชนฯ ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านวังโมกข์ ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร และ ณที่ทำการกำนัน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

อ่านต่อ

กรมการข้าว สนับชาวนามาร่วมปลูกข้าวรักษ์โลก ตามแบบ BCG MODEL

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยหลังเป็นประธานพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดแปลงนวัตกรรมสู่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ฤดูฝน 2565 ว่า การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่ต้องการเปิดโอกาสให้เกษตรกรและกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้เรียนรู้นวัตกรรมการเกษตร ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สะดวก แม่นยำและทันต่อเหตุการณ์

อ่านต่อ