Search
Close this search box.

กรมการข้าวร่วมมือกับภาคเอกชน หาแนวทางเชื่อมโยงตลาดการจำหน่ายข้าวคุณภาพ สู่ห้างค้าปลีกไทย

share to:

Facebook
Twitter

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ข้าวรักษ์โลก BCG Model เป็นการผลิตข้าวที่คำนึงถึงนิเวศ ช่วยลดภาวะโลกร้อน ผ่านกระบวนการผลิตข้าวที่ทุกกิจกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้จุลินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ ไม่เผาฟางและใช้เทคนิคเปียกสลับแห้ง ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกและยังเป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกร เข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ BCG Model ด้วยผลผลิตปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการหารือการเชื่อมโยงตลาดการจำหน่ายข้าวคุณภาพ ภายใต้โครงการ”ข้าวรักษ์โลก” กับทีมงานบริหารสินค้าบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป เป็นการหาแนวทางการขยายตลาดข้าวรักษ์โลก สู่ห้างฯ ค้าปลีกไทย ตลอดจนแนวทางส่งเสริมการขายข้าวรักษ์โลก เพื่อขยายตลาดและฐานการผลิตข้าวคุณภาพสูงต่อไป

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวด้วยว่า ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น โดยการเลือกรับประทานอาหารที่ดี มีคุณภาพ เช่น ข้าว กข43 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 103 เซนติเมตร เป็นข้าวขาวที่โดดเด่นเรื่องดัชนีน้ำตาลระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ จึงช่วยให้ร่างกายอิ่มนาน เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230708123817019