Search
Close this search box.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดัน Soft Power ผ่านเวทีฟอรั่มการท่องเที่ยวแห่งปี ในงาน “The Soft Power Tourism 2023”

share to:

Facebook
Twitter

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดัน Soft Power ผ่านเวทีฟอรั่มการท่องเที่ยวแห่งปี ในงาน “The Soft Power Tourism 2023” ต่อยอดการท่องเที่ยวไทย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า ททท. มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมาย ภายใต้แนวคิด Amazing 5F and more นำเสนอ Soft Power of Thailand ประกอบด้วย Food – อาหาร, Film – ภาพยนตร์, Fashion -แฟชั่น, Fight – ศิลปะการต่อสู้ และ Festival – งานเทศกาล พร้อมยกระดับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy ในครั้งนี้

ททท. จึงได้สนับสนุนการจัดงาน “The Soft Power Tourism 2023” เวทีฟอรั่มเพื่อคนท่องเที่ยวที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในทุกแขนงมาร่วมต่อยอดไอเดีย และกลยุทธ์ใหม่ในการทำธุรกิจท่องเที่ยว ควบคู่การตลาด 6.0 โดยภายในงานดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้ และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองจากวิทยากรทั้ง 7 คน ภายใต้หัวข้อ กลยุทธ์การตลาดการบริการและความยั่งยืน / คอนเทนต์ท่องเที่ยวไทย ดังไกลสู่สากล / อาหารไทย เล่าลือไกล ทั่วโลก และ Sustainable Tourism Goals ท่องเที่ยวไทย ยั่งยืน คืนกลับ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการการแสดงผลงาน เพื่อสร้างความทรงจำและความประทับใจของ Soft Power of Thailand ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและกิจกรรมภายในงานได้ที่ Facebook Fanpage : SoftPowerTourism

 

 

ที่มาข้อมูล/รูปภาพ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230427181044789