Search
Close this search box.

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุดตรวจโรคกุ้งด้วยเทคนิคแลมป์ ตรวจง่าย รู้ผลไว ต้นทุนต่ำ แม่นยำสูง

  กุ้งเป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจหลักของไทย เพราะมีตลาดรองรับชัดเจนทั้งในไทยและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการเพาะเลี้ยงกุ้งเป็นงานเสี่ยงสูงเพราะนอกจากเกษตรกรต้องรับมือกับสภาพอากาศที่ผันแปรในแต่ละฤดูกาลแล้วยังต้องเผชิญกับปัญหาโรคระบาดที่สร้างความเสียหายหนักตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยรับมือกับปัญหาโรคระบาด นักวิจัยไทยได้พัฒนาชุดตรวจโรคกุ้ง 2 รูปแบบ ใช้ตรวจได้ 4

อ่านต่อ

UAE วิสัยทัศน์แห่งความยั่งยืนและความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมไปคู่กับสิ่งก่อสร้างได้อย่างยั่งยืน” ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ ตั้งแต่การสร้างถนน ทางรถไฟ ท่าเทียบเรืออุตสาหกรรม สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติ สนามบิน และโรงไฟฟ้า สิ่งที่ควรต้องคำนึงถึงอันดับแรกคือ “ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

“3 แนวทางพัฒนาตลาดทุนไทย พร้อมรับสังคมดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว”

แนวทางแรก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า DIF ซึ่งเป็นโครงการเพื่อยกระดับตลาดทุนดิจิทัลและรองรับการออกหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (digital/tokenized securities)

อ่านต่อ

เรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียวด้วยวิถีศิลป์

‘ซีเค พาวเวอร์’ ร่วมกับ ‘หอศิลป์คลังจัตุรัส’จัดทำโครงการ “เรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียวด้วยวิถีศิลป์”พัฒนาศักยภาพด้านการสอนศิลปะให้ครูควบคู่ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นเรื่องที่ครูนักเรียน และชุมชน

อ่านต่อ

Etix Everywhere กรุยทางสู่ Data center ยั่งยืนด้วยพลังงานสะอาด ตั้งเป้าปี 68 ใช้ไฟฟ้า 100% จากพลังงานหมุนเวียน

Etix Everywhere เดินหน้าผลักดันนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนโดยประกาศพันธสัญญาโซลูชั่นพลังงานสะอาด สำหรับ Data center ในประเทศไทย

อ่านต่อ

แนะเกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาและแบคทีเรียบาซิลลัส ป้องกันกำจัดโรคพืชหน้าฝน

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำเกษตรกรในช่วงที่ฝนตกหนักหลายพื้นที่ สามารถใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และแบคทีเรียบาซิลลัส ป้องกันและกำจัดโรคพืช ย้ำ หากพบโรคพืช เข้ารับคำปรึกษาฟรีกับ “คลินิกพืช” ณ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

อ่านต่อ

กรมวิชาการเกษตร ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ปราบโรครากปมในผักสลัดที่เพชรบูรณ์

สวพ.3 ขอนแก่น ช่วยผู้ปลูกผักอินทรีย์ ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว หลังผักสลัดที่ปลูกในแปลงไม่เจริญเติบโต ลำต้นแคระแกร็น คล้ายเป็นโรครากปมจากไส้เดือนฝอย โดยสนับสนุนชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีไปใช้แก้ปัญหา เพื่อไส้เดือนฝอยรากปมในดินที่เป็นพาหะ

อ่านต่อ

มทส. ร่วมกับ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับการผลิต ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ขับเคลื่อน BCG สู่การสร้างผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง แก่เกษตรกร 32 อำเภอ

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ กิจกรรมหลัก ยกระดับการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่

อ่านต่อ

สศก. ชูความมั่นคงด้านอาหารรับมือสภาพอากาศเปลี่ยน บนเวทีสหประชาติ

สศก. ผลักดันประเด็นด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ในเวที อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มั่นใจเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคเกษตรและต่อประเทศ

อ่านต่อ

เชฟรอนดันสงขลาต้นแบบโมเดล ‘เมืองยางคาร์บอนต่ำ’ หนุนเศรษฐกิจ BCG แห่งแรกในไทย

หลายคนทราบกันดีว่า ‘ ยาง พารา’ หนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของไทย และเป็นผู้ผลิตเบอร์ต้นๆ ของโลก มีเกษตรกรชาวสวนยางที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

อ่านต่อ