Search
Close this search box.

กรมประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ “APEC THAILAND 2022 : Open. Connect. Balance.

share to:

Facebook
Twitter

กรมประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ “APEC THAILAND 2022 : Open. Connect. Balance. เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล For Infinite Possibility เพื่อทุก ‘ความเป็นไปได้’ ไร้พรมแดน” ประกาศความพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับผู้นำเอเปค ปี 2565

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “APEC THAILAND 2022 : Open. Connect. Balance. เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล For Infinite Possibility เพื่อ ‘ทุกความเป็นไปได้’ ไร้พรมแดน” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี 2565 และผลงานสำคัญของรัฐบาล พร้อมด้วยศิลปินดาราผู้แทนการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์การจัดงาน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก (เอเปค) ปี 2565 (APEC 2022) ภายใต้แนวคิด “Open. Connect. Balance. เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” เพื่อเปิดกว้างด้านการค้า และการลงทุน การส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านมุมมองใหม่ที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์โควิด–19 เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ทุกภาคส่วนในสังคม เชื่อมโยงในทุกมิติ เพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกและปลอดภัย รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมโยงทางดิจิทัล และส่งเสริมการเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุก ๆ ด้าน มากกว่าการสร้างผลกำไร ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยได้นำโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio–Circular–Green Economy : BCG Economy Model) เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนเอเปคให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับงานนิทรรศการภาพถูกตีความออกเป็น 3 แนวคิด 3 บาน โดยนำเสนอผลลัพธ์ 3 ด้าน ประกอบด้วย
1) Open การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน
2) Connect การฟื้นฟูความเชื่อมโยง
3) Balance การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม
โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงตั้งแต่ วันนี้ – 3 ธ.ค. 65 ณ บริเวณ Row W ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

“การประชุมเอเปคจัดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะสัปดาห์การประชุมผู้นำเอเปคในวันที่ 14-19 พฤศจิกายนนี้ จะได้เห็นท่าทีและพลังของสมาชิก ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค ถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งที่ไทยจะใช้เวทีดังกล่าวแสดงบทบาทผู้นำในการร่วมขับเคลื่อน กำหนดนโยบาย และทิศทางของเอเปคให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลก รวมถึงการฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตโควิด–19 ไปสู่อนาคต โดยความร่วมมือกันในกลุ่มเอเปค ซึ่งมีสมาชิกรวม 21 เขตเศรษฐกิจ มีประชากรกว่า 2,900 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของโลก มีจีดีพีกว่า 53 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,700 ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการค้ารวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของการค้าโลก โดยขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจและร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในครั้งนี้ และยืนยันว่ารัฐบาลจะผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน สินค้าเกษตร และการท่องเที่ยวที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของเอเปคให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม” นายอนุชา กล่าว

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/posts/pfbid03Y2xECu3o9jKVz2KomEnhVx2AZuuHi8K1S6jSWqBC9jta9e4QMcpQPTEvzvRKeesl