Search
Close this search box.

จังหวัดนครสวรรค์ จัดแถลงข่าวงาน “มหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ประจำปี 2566”

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารแหล่งท่องเที่ยวกองเสบียงฟาร์ม ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นาวสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ประจำปี 2566” ภายใต้งานเกษตร & BCG แฟร์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับอนุมัติโครงการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์ ในระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2566 ณ บริเวณสนามหน้าแผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก (กองเสบียงสัตว์) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตามแนวนโยบายการจัดงานของจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้งานเกษตร & BCG แฟร์ จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ การจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรปลอดภัย การประกวดควายงาม และการประกวดไก่พื้นเมือง ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และการจำหน่ายสัตว์ปีกไก่พื้นเมือง สายพันธุ์เหลืองหางขาว เป็ดบางปะกง จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ ร่วมทั้งการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการของกรมปศุสัตว์ การจัดแสดงสัตว์พันธุ์ดี การจำหน่ายสินค้า OTOP ยา เวชภัณฑ์ด้านปศุสัตว์

ทั้งนี้ ผู้สนใจส่งสัตว์เข้าประกวดสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ QR CODE ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ โดยให้สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 5 เมษายน 2566 หากพ้นกำหนดการรับสมัครออนไลน์แล้ว สามารถสมัครในวันประกวดได้เลย ผู้สนใจเที่ยวชมงานสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ 056 221 455 หรือคุณคฑาวุธ ทะหล้า โทร. 08 1887 9184 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และติดตามข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230403195056716