Search
Close this search box.

‘กรุงเทพธุรกิจ’ เปิดเวที Go Green นำเทรนด์ ‘ลดคาร์บอน’ ขับเคลื่อนประเทศสีเขียว

share to:

Facebook
Twitter

นายวีระศักดิ์ พงษ์อักษร บรรณาธิการอำนวยการเครือเนชั่น เปิดเผยว่า การก้าวไปสู่การลดการปล่อยคาร์บอน , Net Zero และการพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นเมกะเทรนด์ของโลกที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนโยบายประเทศ บิ๊กคอร์ป เอสเอ็มอี เกษตรกรและประชาชน โดยถ้าไทยไม่ดำเนินการจะส่งผลกระทบกับสินค้าเกษตรและจะถูกกีดกันหรือไม่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก

ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งสปีดในการขับเคลื่อนตามเมกะเทรนด์ดังกล่าว โดยไม่ใช่แค่การวางแผนดำเนินการ แต่จะต้องเร่งสปีดเพื่อให้แผนบรรลุผล เพราะจะมีการกำหนดกติกาใหม่ของโลกออกมาอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งการดำเนินการขับเคลื่อนดังกล่าวจึงถือเป็นประเด็นใหญ่ที่ไม่กำหนดเป็ยภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือกระทรวงมหาดไทย ดังนั้นจึงต้องบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงาน โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า การลดปล่อยคาร์บอน , Net Zero และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของประเทศ และ “กรุงเทพธุรกิจ” ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมา 5 ปี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งจะรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการรับรองกติการะหว่างประเทศ

“กรุงเทพธุรกิจ” ได้จัดสัมมนา Go Green 2024:The Ambition of Thailand “ร่วมเปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เม.ย.2567 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมสีเขียว

 

ที่มาของภาพและข้อมูล อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.bangkokbiznews.com/environment/1122359