Search
Close this search box.

บีโอไอชี้ Climate Change ครองอันดับแรก ปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนโลกเลือกแหล่งปักฐานใหม่ ชู Go Green ดูดบริษัทข้ามชาติ

share to:

Facebook
Twitter

ในงานสัมมนา Go Green 2024 : The Ambition of Thailand จัดโดยกรุงเทพธุรกิจ

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวปาฐกถาพิเศษ : UGT: The investment attraction strategy ยุทธศาสตร์ลงทุนไทยเพื่ออุตสาหกรรมสีเขียว ใจความสำคัญระบุว่า

“Go Green” เป็นเรื่องสำคัญ และเป็นเทรนด์ของโลก ช่วง 4-5 ปีที่แล้ว เวลาพูดเรื่อง Green ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว เพราะเป็นเรื่องที่พูดคุยกันในระดับของ concept ยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดีช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทุกคนเริ่มจะตื่นตัวมากขึ้นและเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับตัว และมุ่งมั่นเรื่อง Go Green อย่างจริงจัง จากเป็นเรื่องที่ถูกส่งต่อจากระดับประเทศมาสู่ระดับขององค์กร และมาสู่ทุกภาคส่วนที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบในฐานะที่เป็นพลเมืองของโลก

 

นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ

 

สำหรับประเทศไทยมีความมุ่งมั่นชัดเจนในเรื่องนี้ และได้ตั้งเป้าหมายจะไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และจะไปสู่ Net Zero (ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์) ในปี 2065 แต่สิ่งสำคัญคือเราจะแปลง Ambition (ความทะเยอทะยานและปรารถนาอย่างแรงกล้า )ไปสู่ Action (การปฏิบัติ) ได้อย่างไร ด้วยความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผ่านกลไกการสนับสนุนของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นบีโอไอ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) หรือ อบก.และอีกหลายหน่วยงานที่จะช่วยกัน

ทั้งนี้หากสามารถจะแปลงจาก Ambition ไปสู่ Action ของประเทศได้ ไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ โดยถ้าเราสามารถจะประกาศได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ Green ที่สุดในภูมิภาค เป็นหนึ่งในประเทศที่ Green ที่สุดในโลก เป็นเมืองหลวงของอุตสาหกรรม BCG (Bio-Circular-Green) ถ้าทำแบบนี้ได้ไทยจะสามารถดึงดูดการลงทุนได้อีกมหาศาลจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก ซึ่งจะตอบรับกับที่นายกรัฐมนตรีที่พูดถึงเรื่องสึนามิการลงทุนเมื่อเร็ว ๆ นี้ จะเกิดขึ้นได้แน่นอน และไม่เพียงแต่เรื่องการลงทุน ถ้าไทยทำได้จริงก็จะเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก และทำให้ไทยสามารถขึ้นเป็นผู้นำในอีกหลาย ๆด้านในอนาคตได้ด้วย

 

ที่มาภาพและข้อมูล/อ่านเพิ่มเติมที่: https://www.thansettakij.com/business/economy/594450