Search
Close this search box.

รมช.ไชยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เกษตรแฟร์ 2024” (GMS Agri & Food 2024) กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจอุดรธานี พร้อมขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วย BCG Economy Model

share to:

Facebook
Twitter

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เกษตรแฟร์ 2024” (GMS Agri & Food 2024) โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ เวทีกลาง สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้อนรับในพื้นที่ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงาน “เกษตรแฟร์ 2024” เพื่อจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วย BCG Economy Model ซึ่งหอการค้าอุดรธานีได้ตั้งเป้าหมายการจัดงานตลอดระยะเวลา 10 วัน ให้เกิดการการกระตุ้นเศรษฐกิจถึง 300 ล้านบาท ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100,000 คน

รัฐมนตรีช่วยฯ ไชยา กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ 2024 จัดโดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ซึ่งขอชื่นชมภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานรวมถึงชื่นชมส่วนราชการในพื้นที่ที่ต้องการผลักดันให้จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางภาคเศรษฐกิจ และกระตุ้นภาคการเกษตรยุคใหม่ให้เติบโตเป็นภาคธุรกิจ ในส่วนกระทรวงเกษตรฯ ได้นำนโยบายรัฐบาล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” มาขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นเป็น 3 เท่า ในระยะเวลา 4 ปี โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยให้ผลผลิตมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ผ่านกลไกตลาดนำตามที่รัฐบาลสนับสนุน นอกจากนี้ ภายในงานเกษตรแฟร์ 2024 มีธุรกิจการเกษตรเกิดใหม่ อาทิ StartUp และเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) นับเป็นการก้าวสู่การทำเกษตรกรรมยุคใหม่ ซึ่งเกษตรกรที่มาร่วมงานจะได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูล ข่าวสารการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย จนสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาการผลิตให้ดียิ่งขึ้น จนก้าวสู่การเป็น Smart Agriculture เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้ง ผลักดันให้เกษตรกร มีคุณภาพชีวิต และฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

สำหรับงานเกษตรแฟร์ 2024 (GMS Agri & Food 2024) มีการจัดงานระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 และกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมจากหน่วยงานสังกัดดระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแสดงสินค้าและนวัตกรรมจากภาครัฐและเอกชน ซุ้มของดี 4 ภาค Street Food Truck กว่า 100 ร้านค้า กิจกรรมแสดงพ่อพันธุ์ควายสวยงาม และแสนรู้ รวมถึงการแข่งขันอาหาร Udonthani Beef พบกับเชฟชุมพล แจ้งไพร เป็นต้น

ที่มาภาพและข้อมูล / สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.agrinewsthai.com/news/108723