Search
Close this search box.

ผลักดันเป้าหมายกรุงเทพเรื่องเศรษฐกิจ BCG

share to:

Facebook
Twitter

การประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายนนี้ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ประเทศไทย มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) คือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผลักดันเป้าหมายกรุงเทพเรื่องเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้ผู้นำเอเปครับรอง ไปติดตามกัน

ที่มาข้อมูล : https://www.youtube.com/watch?v=u5RVAyrjc2w