Search
Close this search box.

Category: บทความ

เพิ่มโอกาสธุรกิจด้วยพลังงานสะอาด

ปัจจุบันทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งการเผาไหม้พลังงานที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) จำนวนมาก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดย International Energy

อ่านต่อ

จักรยาน : การคมนาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไต้หวัน

ปัจจุบันทั้งรัฐบาลและเอกชนในไต้หวันส่งเสริมการขับขี่จักรยานในไต้หวันโดยเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายสีเขียว (Green Policy)ที่มีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นการยกระดับการใช้ชีวิตของประชาชนในเมืองให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อการอนุรักษ์พลังงานการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อ่านต่อ

จักรยานและเมืองสีเขียว :อุตสาหกรรมจักรยานโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันทำให้อุตสาหกรรมบางแห่งต้องปิดตัวลงหรือ ขาดทุนทางรายได้อย่างมหาศาล อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมจักรยานกลับขยายตัวสวนกระแส มีรายงานว่า ยอดขายจักรยานทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่า 200%

อ่านต่อ

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของไต้หวันกับอุตสาหกรรมกระจก

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นแนวคิดดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ผลิตสินค้าโดยใช้คุณค่า (Value) ของทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

อ่านต่อ

‘ระบบยกยออัตโนมัติ’ ติดตามผลเพาะเลี้ยงกุ้งได้ทุกที่ทุกเวลาแบบเรียลไทม์

การเพาะเลี้ยงกุ้งให้ประสบความสำเร็จมีอัตราการอยู่รอดสูง สิ่งสำคัญคือเกษตรกรจะต้องคอยติดตามการเจริญเติบโตและปริมาณการกินอาหารของกุ้งในแต่ละวันอย่างใกล้ชิด โดยยกยอขึ้นจากบ่อเพาะเลี้ยงทุกบ่อวันละหลายครั้งเพื่อตรวจสอบการกินอาหารของกุ้ง

อ่านต่อ

เปิดเส้นทาง ”EPR” ทางรอดแก้ ขยะพลาสติก ยั่งยืน GC แชร์โรงงาน Envicco จิ๊กซอว์ขับเคลื่อนรีไซเคิล

ปัญหา ขยะพลาสติก เป็นหนึ่งในปัญหาที่ผู้คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ เนื่องจากแนวโน้มการเกิดขยะพลาสติกนั้นมีมากขึ้นทุกปี ซึ่งถ้าอ้างอิงตามงานวิจัยระดับโลกจะพบว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามีปริมาณขยะพลาสติกรั่วไหลสู่ท้องทะเลมากกว่า 13 ล้านตันต่อปี ซึ่งมีเพียงร้อยละ 5 ที่พบเห็นเป็นชิ้นส่วนลอยอยู่ในทะเล

อ่านต่อ

SME ยุค BCG ไม่เปลี่ยนแปลงเหนื่อยทั้งขึ้นทั้งล่อง

การทำธุรกิจยุคโลกร้อน ไม่สามารถแสวงหาผลกำไรที่เป็นเงินเพียงอย่างเดียว ในทางกลับกันแนวคิดด้านธุรกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม หรือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกำลังถูกพูดถึงอย่างมาก

อ่านต่อ

ใช้ Soft power “อาหารไทย” สร้างจุดเด่นให้ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) คืนรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร หรือ Gastronomy Tourism เชื่อว่าหลายคนอาจนึกภาพตรงกันว่าทุกๆ การเดินทางท่องเที่ยว นอกจากการได้ไปเห็นธรรมชาติที่สวยงาม บ้านเมืองที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่าง การสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ อีกสิ่งที่เราต่างมองหานั่นคือ ของกินอร่อยๆ หรืออาหารพื้นเมืองที่ไม่เคยลิ้มลอง

อ่านต่อ

รายงานพิเศษ : “ ผลสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลช่วง 2 เดือน”

การขับเคลื่อนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเป็นอีก 1 ผลงานของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญ ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามแผนประเทศ

อ่านต่อ