Search
Close this search box.

Tag: สิ่งแวดล้อม

รายงานพิเศษ : “ ผลสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลช่วง 2 เดือน”

การขับเคลื่อนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเป็นอีก 1 ผลงานของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญ ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามแผนประเทศ

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งเสริมปศุสัตว์สีเขียว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอาหารสัตว์และปศุสัตว์ไทย ว่า ปัจจุบันสถานการณ์กระแสตลาดอาหารสัตว์โลกได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

อ่านต่อ

กมธ. ตสร.วุฒิสภา ติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทชาติ ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเชิงประจักษ์ ที่จังหวัดตราด

รองประธานวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการธิการ ตสร. พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อติดตามผลดำเนินงานตามแผนแม่บทชาติ ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

ชู BCG ยกระดับสินค้าไทย ปี 66 เจาะตลาดผู้บริโภคยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กระทรวงพาณิชย์ กำหนดแผนงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าไทยในปี 2566 โดยเน้นการใช้นวัตกรรมภายใต้แนวคิด BCG เช่น โครงการ DEWA & DEWI

อ่านต่อ

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ 50 หน่วยงานขับเคลื่อนแนวคิด ESG รักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ประหยัดพลังงาน

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยกระดับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของโลกในทิศทางที่ดีขึ้นและเกื้อกูลกันในทุกมิติ และทำให้แนวคิด ESG รักษาสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงาน

อ่านต่อ

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานสีเขียวตามแนวทาง BCG รักษาความมั่นคงทางพลังงานในประเทศ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อ่านต่อ

กลุ่มสิงห์ชวา ทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เพิ่มมูลค่ารักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสิงห์ชวา ทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เพิ่มมูลค่ารักษาสิ่งแวดล้อม แม่บ้านบ้านทุ่งกลับน้อย หมู่ 7 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

อ่านต่อ

5 ความท้าทายด้าน ESG ที่ผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือ

การกำหนดนิยามกลุ่มกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Taxonomy) มาตรการภาษีคาร์บอนระหว่างประเทศ การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านความยั่งยืนหรือที่เรียกว่า ESG และมาตรการป้องกัน Greenwashing กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ผู้ประกอบการไทยต้องก้าวข้ามความท้าทาย ที่จะมีความเข้มข้นมากขึ้นทุกขณะ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้รวบรวมประเด็นความท้าทายด้าน

อ่านต่อ

ไทย และซาอุดีอาระเบีย ร่วมกันต่อยอดความร่วมมือด้านการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ใช้ BCG Model เป็นกลไกขับเคลื่อน

ประเทศไทย และซาอุดีอาระเบีย ร่วมกันต่อยอดความร่วมมือด้านการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ใช้ BCG Model เป็นกลไกขับเคลื่อน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ