Search
Close this search box.

ผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

share to:

Facebook
Twitter

ผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

วันนี้ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ วัดดอนพัฒนาราม หมู่ที่ 7 ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา โดยได้รับเกียรติจากพระครูสุพัฒนาภรณ์ (สมบูรณ์ จนฺทโก) เจ้าคณะตำบลบางซ้าย/เจ้าอาวาสวัดดอนพัฒนารามมี โดยมี นายชูชาติ ศารทประภา นายอำเภอบางซ้าย อบต.วังพัฒนา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แหล่งที่มาภาพและข้อมูล/อ่านเพิ่มเติม: https://ayutthaya.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/289019