Search
Close this search box.

Tag: ลำพูน

กรมส่งเสริมการเกษตรโชว์ผลงานแก้ปัญหาสินค้าเกษตร ลำไย มะม่วง จ.ลำพูน

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จังหวัดลำพูนมีเกษตรกรผู้ปลูกลำไย จำนวน 52,947 ราย พื้นที่ปลูก 362,375 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตในปี 2567 จำนวน 384,608 ตัน แบ่งเป็นลำไยในฤดู ร้อยละ 68 และลำไยนอกฤดู ร้อยละ 32

อ่านต่อ

ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง ให้ลำพูนเป็นเมืองเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงภายใต้ BCG

นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

อ่านต่อ

จังหวัดลำพูน จัดงานเสวนาในหัวข้อ อนาคตลำพูนกับการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC)

จังหวัดลำพูน จัดงานเสวนาในหัวข้อ อนาคตลำพูนกับการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกับการพัฒนา และขับเคลื่อนด้วยแนวคิด เศรษฐกิจ BCG Economy แบบโดยรวม

อ่านต่อ