Search
Close this search box.

ทสจ.ชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 12566

share to:

Facebook
Twitter

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ปรึกษาโครงการ) จัดประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายพรเทพ วัชกีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม

โดยในการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชี้แจงการดำเนินโครงการฯ และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นของจังหวัดชัยภูมิ

นอกจากนี้ ยังแจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงการดำเนินงาน

โครงการส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ตามแนวทางการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และการเตรียมความพร้อมของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) อีกด้วย

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230404120007884