Search
Close this search box.

คลังจังหวัดตรัง เปิดงาน “คบจ.ตรัง หนุนความยั่งยืนด้วยสินเชื่อ BCG”

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (27 มิ.ย.2566) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “คบจ.ตรัง หนุนความยั่งยืนด้วยสินเชื่อ BCG” ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง

ปัจจุบันภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา ปรับตัวดีขึ้นหลังสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลายลง ส่งผลให้เศรษฐกิจเริ่มเติบโตกลับมาใกล้เคียงสภาวะปกติ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้น การจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถกลับมาเดินหน้าฟื้นคืนธุรกิจอีกครั้ง แต่หากต้องการให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพที่เหนือกว่า และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีหน่วยงานที่คอยสนับสนุนทั้งด้านเงินทุนและความรู้ มีการปรับปรุงกระบวนการสำคัญสู่การพัฒนา SMEs และการทำธุรกิจในอนาคตจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ บนพื้นฐานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว หรือ “ BCG Model” (Bio-Circular-Green Economy) โดยให้ความสำคัญสูงสุดด้วยการกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ตามกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าให้ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เป็นรูปแบบการเสวนา โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ร่วมถ่ายทอดความรู้ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ การออกบูธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และผู้ประกอบการ สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 100 ราย

ทางด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมานั้น ได้ปรับตัวดีขึ้น ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้เริ่มคลี่คลายลง สภาวะทางเศรษฐกิจเริ่มเติบโตกลับมาใกล้เคียงกับสภาวะปกติ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้น การจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถกลับมาเดินหน้าฟื้นคืนธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อให้การประกอบกิจการต่าง ๆ ได้มีศักยภาพยิ่งขึ้น สามารถประกอบกิจการให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ ทั้งในด้านเงินทุนและความรู้ เพื่อจะได้ปรับปรุงกระบวนการสู่การพัฒนา SMEs และการทำธุรกิจในอนาคตนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ในการเสวนาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อคิดเห็นในเรื่องของเคล็ดลับการดำเนินธุรกิจ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการวางแผนฟื้นฟูธุรกิจให้เป็นไปตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่จากการจัดงานในครั้งนี้ ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่องผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ครอบคลุมในทุกกลุ่มธุรกิจ และสามารถเพิ่มระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230627124357575