Search
Close this search box.

Sustainability Fashion ขับเคลื่อน ความยั่งยืน ครบลูป

share to:

Facebook
Twitter

 

อุตสาหกรรมแฟชั่น กำลังถูกจับตา กับการสร้างขยะมหาศาลมากกว่า 92 ล้านตันต่อปี อีกทั้ง ยังสร้างคาร์บอนมากกว่า อุตสาหกรรมการบินและการขนส่งทางเรือรวมกัน ความท้าทายไม่ได้อยู่แค่การจัดการขยะ แต่ต้องมองไปถึงการออกแบบ ผลิต และการจัดการของเหลือ อัปไซเคิล รีไซเคิล

 

บริษัท บูติคนิวซิตี้ หรือ BTNC ผู้ออกแบบและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นเครือสหพัฒน์ ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี นับเป็นบริษัทแรกๆ ที่ทำเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำหน่ายผ่านร้าน A‘MAZE ที่รวมแบรนด์ต่างๆ ไว้ในที่เดียว และผลิตยูนิฟอร์มมากกว่า 100 บริษัท ผู้สวมใส่ 1 แสน คนต่อปี เสื้อผ้ากว่า 30 ล้านชิ้น

 

BTNC มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “THE FUTURE OF SUSTAINABLE FASHION” ทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ Green Industry ผนึกกำลังพันธมิตรสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิต และนำทรัพยากรส่วนเกินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านโครงการ A’MAZE Green Society

 

พร้อมเปิดรับเรียนรู้สิ่งใหม่ใช้พัฒนาทั้งโครงสร้าง วิธีการทำงาน บุคลากร ใส่ใจในรายละเอียดของสินค้า ลงมือทำสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง จุดประกายให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน ตลอดมีธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อเพิ่มความยั่งยืนให้โลก

แหล่งที่มาภาพและข้อมูล/อ่านเพิ่มเติม: https://www.bangkokbiznews.com/environment/1131434