Search
Close this search box.

กระเป๋าเสื่อกกนครพนม สู่เวที APEC 2022

share to:

Facebook
Twitter

ต้นกกเป็นไม้ล้มลุกที่หลายคนมองว่าเป็นวัชพืช ไม่มีประโยชน์ ไม่น่าสนใจและถึงขั้นทำลายทิ้ง แต่ในความเป็นจริงแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างจนหลายคนอาจคาดไม่ถึง

ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์จักสานเส้นกก บ้านเหล่าพัฒนา ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม ได้มองเห็นโอกาสมาตั้งแต่ปี 2544 จึงได้รวมตัวกันนำมาแปรรูปเป็นเสื่อเพื่อจำหน่ายจนดังไกลไปถึงประเทศญี่ปุ่นเพราะฝีมือการจักสานอันประณีตในการถักทอ และในการประชุม APEC 2022 ระดับรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวของ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปกในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์จักสานเส้นกก บ้านเหล่าพัฒนาไม่พลาด

โดยในครั้งนี้ได้มีการออกแบบให้เป็นกระเป๋าเสื่อกก ได้น้อมนำลายผ้าพระราชทาน ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานแก่กลุ่มทอผ้าและกลุ่มงานหัตถกรรมต่างๆ มาออกแบบและผลิตตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงมีการประยุกต์ให้มีความทันสมัยเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปจากการที่ได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งเมื่อได้รับการติดต่อนำเอาผลิตภัณฑ์กระเป๋าเสื่อกกไปจัดเป็นของที่ระลึกให้กับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จาก 21 เขตเศรษฐกิจที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น และเมื่อมีภาพกระเป๋าเสื่อกกที่สวยงาม กับรูปแบบที่ทันสมัยออกไปเป็นข่าวตามสื่อโซเชียลต่าง ๆ

ทางกลุ่มก็ได้มีออเดอร์จองเข้ามาเรื่อย ๆ แม้ปัจจุบันที่ตอนนี้ไทยกำลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC 2022 กระเป๋าเสื่อกกก็ยังคงมีการสั่งจองเข้ามาจนจนออเดอร์การผลิตยาวไปจนถึงสิ้นปีแล้ว จึงเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มาสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของคนชาวนครพนมที่อวดฝีมือการจักสานว่าไม่ได้เป็นสองรองใคร เกิดการเดินทางมาเยือนคนในพื้นที่เพราะอยากรู้ถึงขั้นตอนการผลิต ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวตามมากลายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

สำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC 2022 ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 ในครั้งนี้ไทยในฐานะเจ้าภาพ จึงให้ความสำคัญกับการปรับตัวและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในยุคหลังโควิด-19 อย่างครอบคลุม สมดุล และยั่งยืน โดยกำหนดหัวข้อหลักคือ Open. Connect. Balance. หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” เพื่อเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุน การส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านมุมมองใหม่ที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม เชื่อมโยงในทุกมิติเพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกและปลอดภัย

รวมทั้ง เพิ่มความเชื่อมโยงทางดิจิทัล และส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้านมากกว่าสร้างกำไร ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยไทยได้นำโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG) มาเป็นแนวคิดหลักเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่จะผลักดันในครั้งนี้

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221115165839369