Search
Close this search box.

คาร์บอนการ์เด้น รายได้สีเขียวเพื่อโลกที่ยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

คาร์บอนการ์เด้น โครงการเปลี่ยนสวนป่า และสวนผลไม้ของคุณให้กลายเป็น สวนคาร์บอนเครดิต

โครงการ Carbon Garden มุ่งหวังที่จะทำให้การเข้าถึงตลาดคาร์บอนที่ง่ายขึ้น สำหรับเจ้าของที่ดิน และนักธุรกิจขนาดเล็ก โดยเราต้องการที่จะทำให้กระบวนการเอกสารเรียบง่ายลง ลดค่าใช้จ่าย และเปิดโอกาสให้สามารถทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ซื้อก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการรับรองได้ง่ายขึ้น มีตัวเลือก 2 แบบคือ เจ้าของโครงการสามารถลงทุนในค่าใช้จ่ายในการรับรองด้วยตัวเอง แล้วเป็นเจ้าของสิทธิในการขายคาร์บอนเครดิตนั้น หรือทางเลือกที่ 2 คือ ทาง Carbon Garden เป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น และแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันกับเจ้าของโครงการ ทำให้เจ้าของโครงการมีรายได้เพิ่มจากที่ดินที่คุณเคยมีอยู่และได้กำไรมากกว่า 50 บาทต่อไร่ต่อปี

ลงทะเบียนสมัครโครงการนำร่อง (รับจำนวนจำกัด)

✅ ฟรี! ประเมินศักยภาพเบื้องต้น

✅ ฟรี! ปรึกษาการยื่นขอเอกสารรับรองโครงการคาร์บอนเครดิต T-VER โดยผู้เชี่ยวชาญ

✅ ฟรี! ช่วยคุณในการเข้าถึงตลาดซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตล่วงหน้า

คุณสมบัติ

1.เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์

2.มีพื้นที่เพาะปลูก หรือพื้นที่ว่างเปล่าสำหรับการปลูกพืช มากกว่า 50 ไร่ขึ้นไป (สามารถรวมกันหลายแปลง หรือหลายเจ้าของได้)

3.ไม่มีการซื้อ-ขาย-โอนกรรมสิทธิ์ตลอดอายุโครงการ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.planetc.io/carbongarden