Search
Close this search box.

สวทช. – NIA จับมือ อิมแพ็ค เล็งพัฒนา ‘เมืองทอง’ เป็นเมืองน่าอยู่และยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

share to:

Facebook
Twitter

(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566) ณ ห้องจูปีเตอร์ 12-13 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ (IMPACT Challenger) เมืองทองธานี จ.นนทบุรี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

นำโดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวเปิดงาน “Muang Thong Thani Smart Living Innovation Pitching” โดยมีนายพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยนักลงทุน นักวิจัย Startup ที่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมืองทองเป็นเมืองน่าอยู่ และยั่งยืน

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การเปิดงาน “Muang Thong Thani Smart Living Innovation Pitching” วันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือกันระหว่าง อิมแพ็คเมืองทองธานี และหน่วยงานที่ทำงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีของประเทศ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สวทช. และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อร่วมมือกันส่งเสริมการพัฒนาเมืองทองธานี ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตที่มุ่งสู่ความยั่งยืนและชีวิตที่สะดวกสบาย เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับผู้คน และการริเริ่มให้เป็นชุมชนที่มุ่งส่งเสริมการใช้นวัตกรรม

“เราได้มีการหารือร่วมกันแล้วว่าทิศทางของการร่วมพัฒนานวัตกรรม จะเปิดพื้นที่ให้งานวิจัยและ สตาร์ตอัป ได้มีโอกาสนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาแก้ปัญหาจริง หรือมีโอกาสร่วมพัฒนานวัตกรรมไปด้วยกัน และทางเมืองทองเองพร้อมจะเป็นผู้นำร่องใช้นวัตกรรมก่อนใคร หรืออาจจะเป็นผู้ลงทุนในอนาคตต่อไป เพื่อนำไปสู่แนวคิด Muang Thong Innovation District ตรงกับทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ Smart living Area

อย่างไรก็ตามความร่วมมือกันครั้งนี้ สวทช. มีงานวิจัยที่พัฒนาบนหลักคิดของความยั่งยืน BCG Model (Bio-Circular-Green Economy)  และมีพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งวันนี้มีการนำเสนอนวัตกรรมที่น่าจะตอบสนองความต้องการของชุมชนเมืองทองได้เป็นอย่างดี โดยคาดหวังทั้งฝั่งนักวิจัยและนักลงทุนจะได้มีโอกาสร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองชุมชนเมืองทองธานีให้มีความน่าอยู่และยั่งยืนไปด้วยกัน” ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ระบุ

ด้านนายพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดเผยภายหลังรับฟังการนำเสนอนวัตกรรมจากนักลงทุน Startup และนักวิจัย ว่า ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สวทช. NIA และ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่ง อิมแพ็ค เมืองทองธานี ให้ความสำคัญกับผู้คน ทั้งที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ บริเวณโดยรอบตลอดจนผู้คนที่เข้ามาใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในเมืองทองธานี ซึ่งมีผู้คนหมุนเวียนเข้ามาใช้บริการต่างๆในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 300,000-1,000,000 คนต่อวัน ดังนั้นเราจึงเปิดกว้างสำหรับนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาเมืองทองธานีให้เป็นเมืองน่าอยู่ และยั่งยืน เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนในเมืองทองธานีให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นไป

“อย่างไรก็ตามการรับฟังผลงานนวัตกรรมต่างๆ จากผู้ที่นำเสนอผลงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้รู้ว่าประเทศไทยมีนักวิจัย และนักลงทุน ที่เก่งและมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยจำนวนมาก ซึ่งหากนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนเมือง หรือองค์กรภาคส่วนต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ได้ใช้นวัตกรรมที่มีคุณภาพ ราคาไม่แพงและเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมคนไทยไปพร้อมๆ กัน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ภายในงานมีผู้นำเสนอนวัตกรรม ประกอบด้วย 2 NSTDA Startup 1 หน่วยวิจัย 5 Startup โดยเป็นการ Pitching เพื่อนำเสนอขายและเสนอการลงทุนแก่นักลงทุน นอกจากนี้ยังมีการออกบูธนำเสนอนวัตกรรม 14 บูธ และมีนักลงทุนร่วมงาน 3 รายคือ NASTDA Holding, NEXUS และ Green Rocket โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 60 ราย

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-16112566/