Search
Close this search box.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน “มหกรรม ทส.พบประชาชน” ที่จังหวัดนครปฐม

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรม ทส.พบประชาชน” ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะผู้บริหาร ข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมงานในครั้งนี้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญในด้านป่าไม้ อากาศ และด้านน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร อุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน มีการลงพื้นที่ในโครงการต่างๆ ทั่วประเทศ ทำให้ทราบปัญหาของประชาชน และเห็นว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงฯ จะเข้าถึงประชาชนเพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน พร้อมแก้ไขและบรรเทาทุกข์เหล่านั้น การจัดงานมหกรรม ทส. พบประชาชน จัดขึ้นใน 4 ภาค ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดความรู้ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย BCG โมเดล หรือ Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และการแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำหรับกิจกรรมภายบในงาน “มหกรรม ทส. พบประชาชน” ประกอบด้วย นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกิจกรรมจากแต่ละหน่วยงาน คลินิก ทส. ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องราวร้องทุกข์ บูธแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่ายทั่วประเทศ กิจกรรมการแสดงของนักเรียน นักศึกษา หมอลำ และศิลปินท้องถิ่น รวมถึงการแสดงของศิลปินชื่อดัง หญิงลี ศรีจุมพล อีกด้วย

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221217075616867