Search
Close this search box.

จังหวัดลพบุรี ส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดเพื่อสร้างรายได้และสัมมนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดเพื่อสร้างรายได้และสัมมนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลพบุรี ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โครงการส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดเพื่อสร้างรายได้และการสัมมนาผลิตภัณฑ์ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการยกระดับผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ความรู้ในการจัดทำผลิตภัณฑ์ให้กับประชาชนที่สนใจรวมทั้งแนะแนวทางการขยายช่องทางการตลาดให้มากขึ้น ภายใต้กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ในฐานะ อว. ส่วนหน้า รับผิดชอบดำเนินโครงการในเขตจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และจังหวัดชัยนาท รวมทั้งสิ้น 36 ตำบล 77 โครงการ นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อดำเนินโครงการในเขตจังหวัดลพบุรี รวมทั้งสิ้น 151 ตำบล 319 โครงการ

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230318001328356