Search
Close this search box.

ผู้ว่าฯ ชลบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสัญชาติจีน เพื่อยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรม

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พบปะหารือกับ นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท SNC Former (มหาชน) และคณะผู้บริหารสัญชาติจีนของบริษัท Hisense โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญเช่น แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566-2570 เช่น ประเด็นการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :EEC) และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง ได้กล่าวว่า รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ มีกลุ่มนักธุรกิจสัญชาติจีน ที่ให้ความสนใจพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นฐานการผลิต และมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะจังหวัดชลบุรี และคณะนักธุรกิจ โดยมี นางสาวอสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี นายญาณศิลป์ ภัสรางกูร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมหารือร่วมให้การตอนรับครั้งนี้

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230906155223272