Search
Close this search box.

“สารบีเทพ (BeThEPS)” สารรักษาสภาพน้ำยางสดเพื่อแปรรูปยางแผ่น “ยืดอายุ ลดสารเคมี ดีต่อสิ่งแวดล้อม”

share to:

Facebook
Twitter

 

ตามปกติแล้วน้ำยางสดที่เกษตรกรกรีดจากต้นยางพาราจะมีอายุเพียง 4-6 ชั่วโมงเท่านั้น หลังจากนั้นจะบูด แข็ง และส่งกลิ่นเหม็น ทำให้ที่ผ่านมาเกษตรกรแก้ปัญหาด้วยการใส่ 2 สารเคมีอันตรายเพื่อยืดอายุ สารแรกคือ ‘แอมโมเนีย’ ซึ่งมีกลิ่นฉุนและเป็นพิษต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังระเหยง่ายทำให้ช่วยยืดอายุได้ไม่นาน อีกสารคือ ‘โซเดียมซัลไฟต์’ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพยาง เมื่อนำน้ำยางสดมาขึ้นรูปจะทำให้เกิดฟอง คุณภาพยางแผ่นลดลง ทำให้น้ำยางมีราคาถูก

จากปัญหาดังกล่าวนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้พัฒนา “BeThEPS (บีเทพ)” สารรักษาสภาพน้ำยางพาราสด เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีอันตราย BeThEPS ช่วยยืดอายุน้ำยางสดได้นานกว่าเดิม 1-3 วัน ลดการเกิดของเสีย และลดความถี่ในการขนส่งให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้น้ำยางที่ใส่สาร BeThEPS ยังนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันได้มีคุณภาพ เหมาะแก่การนำไปผลิตเป็นยางล้อ ชิ้นส่วนยานยนต์ สายพานลำเลียง พื้นรองเท้า ยางปูพื้น และกาวยาง ช่วยให้เกษตรกรจำหน่ายน้ำยางได้ราคาดี ปัจจุบันเอ็มเทคได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสาร BeThEPS ให้แก่ 4 ผู้ประกอบการแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่บริษัทเอกชนผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติม สารบีเทพ (BeThEPS) สารรักษาสภาพน้ำยางสดเพื่อแปรรูปยางแผ่น