Search
Close this search box.

Tag: เศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดลำพูน จัดงานเสวนาในหัวข้อ อนาคตลำพูนกับการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC)

จังหวัดลำพูน จัดงานเสวนาในหัวข้อ อนาคตลำพูนกับการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกับการพัฒนา และขับเคลื่อนด้วยแนวคิด เศรษฐกิจ BCG Economy แบบโดยรวม

อ่านต่อ