Search
Close this search box.

Tag: เกษตรกร

มนร. ใช้ชุดความรู้เพิ่มคุณภาพให้ ทุเรียนแปรรูปเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส พร้อมต่อยอดเป็นโมเดลยกระดับ เศรษฐกิจฐานราก ได้จริง

ต้องยอมรับว่าการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก เป็นการดำเนินการที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศไทยให้หลุดพนจากกับกักรายได้ปานกลาง มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งที่สุดแล้ว ย่อมช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน

อ่านต่อ

พาณิชย์จังหวัดตรัง เผยกิจกรรม Business Matching ภายในงาน “Thailand Local BCG Plus Expo @TRANG” สร้างเครือข่ายและโอกาสทางการค้า และสร้างมูลค่าการค้ากว่า 290 ล้านบาท

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า พาณิชย์จังหวัดภาคใต้ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงาน “Thailand Local BCG

อ่านต่อ

รมว.ธรรมนัส ชูนโยบาย เกษตรมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร เดินหน้า BCG Model

“รมว.ธรรมนัส” ย้ำนโยบายเกษตรตำบล ผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ส่งเสริม BCG Model

อ่านต่อ

ฟางข้าว 4 จังหวัดอีสาน ช่วยลดต้นทุนเกษตรกร

นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา (สศท.5) เผยถึงผลการศึกษาฟางข้าว เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. มุ่งมั่นพัฒนาและวิจัยด้านข้าว เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านข้าว

อ่านต่อ

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดงานวันณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง เพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร

งานวันณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง ตามโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

จังหวัดกำแพงเพชรจัดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดงโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดงโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร

อ่านต่อ

เกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง เพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร

ที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง ในโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร

อ่านต่อ

รมว.เกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จ พร้อมให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร

อ่านต่อ

ข่าวดี พี่น้องเกษตรกร ธ.ก.ส.เตรียมปล่อยสินเชื่อ BCG โมเดล 3.5หมื่นล้านบาท ผ่าน 3 โครงการ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เร่งขับเคลื่อน BCG ด้วย 4 สาขายุทธศาสตร์คือ 1.เกษตรและอาหาร 2. สุขภาพและการแพทย์ 3.พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ 4.การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 1 ฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม

อ่านต่อ