Search
Close this search box.

Tag: สัมมนา

สนง.กษ.อำนาจเจริญ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทาง BCG

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง” การขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทาง BCG” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงลึก เรียนรู้ BCG เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว ฉบับเข้าใจง่าย เริ่มได้ทันที

รับสมัคร – บุคคลทั่วไป – ผู้ประกอบการธุรกิจ MSME – นักพัฒนาธุรกิจ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (กลุ่มอุตสาหกรรม) ที่สนใจเรียนรู้ BCG Economy และมีความมุ่งมั่นในการนำเสนอหลักคิด BCG ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร

อ่านต่อ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่” รุ่นที่ 1 ฟรี!!!

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่” รุ่นที่ 1 ฟรี!!!

อ่านต่อ

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร “แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ ”

อ่านต่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของประเทศไทยให้สอดคล้องกับแนวทาง BCG และ Thailand 4.0

การพัฒนาอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการเพาะเลี้ยงและการผลิตสัตว์น้ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

เลขาธิการ สมอ. เปิดสัมมนา “สมอ. สัญจร” ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิตชุมชน ร้านค้า รวมถึง อปท. ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

สมอ. จัดกิจกรรม “สมอ. สัญจร” ในวันนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2566 โดยบูรณาการกิจกรรมหลายๆ ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจการดำเนินงานด้านการมาตรฐานของ สมอ. ลงสู่พื้นที่ในส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SMEs ผู้ผลิตชุมชน ร้านจำหน่าย และร้านค้ารายย่อย

อ่านต่อ

การสัมมนาหัวข้อ “พลิกโฉมการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG”

การสัมมนาหัวข้อ “พลิกโฉมการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Driving Thailand’s Development Transformation with the BCG Economy Model)” ในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (NAC2023)

อ่านต่อ

อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการตลอดจนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT) จังหวัดลพบุรี

อ่านต่อ

ผู้ว่าฯกระบี่ เปิดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดกระบี่

อ่านต่อ

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนาเรื่อง “พลิกวิกฤตมหันตภัยโลกร้อน”

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนา ”พลิกวิกฤติมหันตภัยโลกร้อน” พร้อมเสนอให้ฝ่ายการเมืองชูธงนโยบายแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสัญญาประชาคมและเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด Dongtan Engineer Forum 2023 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์

อ่านต่อ