Search
Close this search box.

Tag: สับปะรด

Cider Vinegar จากผลผลิตทางการเกษตรไทย

Cider Vinegar จากผลผลิตทางการเกษตรไทย

  cider vinegar หรือ น้ำส้มสายชูหมัก เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมสูงและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดโลก เพราะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้ คือ การช่วยเพิ่มการเผาผลาญ และควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

อ่านต่อ

สับปะรด GI สู่ BCG Model

สับปะรดท่าอุเทนขึ้นชื่อว่าเป็นสับปะรดที่หวานที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยได้รับเครื่องหมายการันตีคุณภาพ จากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินปัญญา กระทรวงพาณิชย์

อ่านต่อ

จังหวัดบึงกาฬ พช.จัด MOU ว่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่มจากสับปะรด

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่มจากสับปะรด จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับภาคส่วนราชการ

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นครพนม พัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะ สร้างประสิทธิภาพและมูลค่าในการบริหารจัดการผลไม้ไทยในพื้นที่รับผิดชอบ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นครพนม พัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะ สร้างประสิทธิภาพและมูลค่าในการบริหารจัดการผลไม้ไทยในพื้นที่รับผิดชอบ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต เปิดเผยว่า

อ่านต่อ

เทคโนโลยีการผลิต “Cider vinegar” เครื่องดื่มสุขภาพจากผลไม้ไทย

        “Cider vinegar” หรือ “น้ำส้มสายชูหมัก” เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน เพราะกรดแอซีติก (Acetic acid) ซึ่งเป็นสารสำคัญในเครื่องดื่มประเภทนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารและควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดได้ดี

อ่านต่อ