Search
Close this search box.

Tag: ภาคเหนือ

ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ร่วมระดมแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน พร้อมผลักดัน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมระดมแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน พร้อมผลักดัน “โมเดลการผลิตและพัฒนาทักษะกำลังคนในพื้นที่ NEC”

อ่านต่อ

กระทรวง อว.ต่อยอดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เสริมแกร่งผู้ประกอบการพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงผลสำเร็จการขับเคลื่อนล้านนาอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจฐาน BCG “MHESI Innovation Fair for BCG Creative LANNA” ภายในงาน Lanna Expo ที่จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

ดีพร้อม เตรียมจัดงาน “อุตสาหกรรมแฟร์” สู่ความสำเร็จ 4 มิติ เปิดพื้นที่ยกระดับอุตสาหกรรมคู่ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ คาดสร้างเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เตรียมเปิดพื้นที่โชว์ผลงานสุดยิ่งใหญ่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมคู่ชุมชนด้วย “หัว” และ “ใจ”ผ่านนโยบาย MIND สู่ความสำเร็จ 4 มิติในงานอุตสาหกรรมแฟร์ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ปั้นแต่ง โตไว ด้วยดีพร้อม” ระหว่าง 23-30 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ (DIPROM MICE CENTER) จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

จังหวัดลำพูน จัดงานเสวนาในหัวข้อ อนาคตลำพูนกับการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC)

จังหวัดลำพูน จัดงานเสวนาในหัวข้อ อนาคตลำพูนกับการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกับการพัฒนา และขับเคลื่อนด้วยแนวคิด เศรษฐกิจ BCG Economy แบบโดยรวม

อ่านต่อ