Search
Close this search box.

Tag: ปุ๋ยพืชสด

เกษตรจังหวัดระยอง ผลักดันการใช้แหนแดงแทนปุ๋ยเคมี ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต

นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการวิจัยการเกษตร “ขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร” ณ แปลงเรียนรู้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย

อ่านต่อ