Search
Close this search box.

ปลัดจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองยโสธร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันเดินแบบผ้าไทย เฉิดไฉไล ไฟตูมกา ในงานเทศกาลจุดไฟตูมกา ประจำปี 2566

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.30 น. นายบันลือ สัมฤทธิ์จินตนา ปลัดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น นักจัดรายการวิทยุและสื่อมวลชน ร่วมกันเดินแบบผ้าไทย เฉิดไฉไล ไฟตูมกา โอกาสนี้ นายวีระวัฒน์ เถระวัลย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยภริยา นางสุดารัตน์ เถระวัลย์ สมาชิกรมชมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร และนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอเมืองยโสธร พร้อมภริยา ได้ร่วมเดินแบบผ้าไทย ภายในงาน “เทศกาลจุดไฟตูมกายโสธร ประจำปี 2566” ที่บริเวณหน้าอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อร่วมกันสืบสานสินค้าหัตถกรรม ผ้าไหม ผ้าพื้นถิ่น ที่ทรงคุณค่าและสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น

โดย จังหวัดยโสธร ร่วมกับ อำเภอเมืองยโสธร วัดบูรพาบ้านทุ่งแต้ บูรณาการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดงานเทศกาล “จุดไฟตูมกายโสธร” ประจำปี 2566 และงาน “YASOTHON LOCAL BCG PLUS & จุดไฟตูมกา 2023” ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและประกวดต้นไฟตูมกา /การแสดงศิลปวัฒนธรรม /การสาธิตแกะสลักไฟตูมกา /การ “จุดเทียนตูมกา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา” /การเดินแบบผ้าไทย /การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่น /การประกวดธิดาไฟตูมกา /การจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้า Soft Power สินค้า BCG สินค้าของกิน ของฝากของจังหวัดยโสธร และกิจกรรมอื่นๆ อีกมามาย

นอกจากนั้น ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรยังได้บูรณาการในงานนี้ จัดกิจกรรมงาน “YASOTHON LOCAL BCG PLUS & จุดไฟตูมกา 2023” ด้วยการนำสินค้านวัตกรรม สินค้าชุมชน สินค้าหัตกรรมมาจำหน่าย พร้อมเล่นเกมแจกคูปองมูลค่า 50 บาท เพื่อนำไปแทนเงินจับจ่ายซื้อสินค้าภายในงานด้วย

จึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป มาเที่ยวชมความสวยงามของไฟตูมกา ช้อป แชะ แชร์ ในงานเทศกาล “จุดไฟตูมกายโสธร” ประจำปี 2566 และงาน “YASOTHON LOCAL BCG PLUS & จุดไฟตูมกา 2023” ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รับรองท่านจะประทับใจกับวิถีอีสานและเสน่ห์ของจังหวัดยโสธรอย่างแน่นอน

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231129173809472