Search
Close this search box.

เปิดตัว เว็บ Food Waste Hub พลิกวิกฤตขยะอาหาร สู่ธุรกิจ Save โลก

share to:

Facebook
Twitter

เปิดตัว เว็บ Food Waste Hub พลิกวิกฤตขยะอาหาร สู่ธุรกิจ Save โลก   

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทรู ดิจิทัลพาร์ค เวสต์ มีงานแถลงข่าวความร่วมมือและเปิดตัว แพลตฟอร์มเผยแพร่ “นวัตกรรมการจัดการขยะอาหาร” www.foodwastehub.com ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว เกิดจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการสนับสนุนของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow)

เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทยในการนำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์ ตอบโจทย์เอสเอ็มอีและสตาร์ตอัป ที่มองหาแนวทางการนำงานวิจัยไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ตั้งเป้าลดขยะอาหาร และแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะรีไซเคิล ช่วยลดปริมาณขยะ เพิ่มอัตราการรีไซเคิล หนุนนโยบาย BCG ของประเทศ

“ปัญหาขยะอาหารกลายเป็นประเด็นสำคัญของโลก โดย 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตได้ทั่วโลก ถูกทิ้งเกิดการเน่าเสีย สร้างผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเชื่อมโยงไปสู่ภาวะโลกร้อน ซึ่งประเทศไทย มีขยะอาหารคิดเป็น 64 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณทั้งหมด และยังมีการนำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์น้อยมาก เนื่องจากไม่มีการคัดแยกที่ถูกต้องก่อนทิ้ง” ข้อมูลจากการแถลง ระบุ

สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ www.foodwastehub.com ไม่เพียงเป็นการนำเสนอแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ข้อมูลนวัตรกรรมจากการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. เพื่อให้คนไทยได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์ แต่ยังเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจและนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ได้อีกด้วย

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ วช. กล่าว หวังว่า Food Waste Hub จะเป็นจุดเริ่มที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ในการจัดการขยะอาหารในประเทศไทย ทาง วช. ยินดีที่ได้ร่วมมือกับ Dow ในการพัฒนาแหล่งข้อมูลและแนวคิดที่จะเสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากขยะอาหารในประเทศไทย และส่งเสริมนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน

คุณเอกสิทธิ์ ลัคนานิธิพันธุ์ ผอ.ฝ่ายธุรกิจและพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า Dow ตั้งเป้าช่วยลดโลกร้อน เปลี่ยนขยะเป็นผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมวงจรรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

“นวัตกรรมฝีมือคนไทยจำนวนไม่น้อย สามารถนำไปสร้างธุรกิจใหม่ๆ ได้จริง โครงการความร่วมมือครั้งนี้ จึงไม่เพียงมีผลด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังให้ประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างครบวงจร” คุณเอกสิทธิ์ กล่าว

เนื้อหาในเว็บไซต์ www.foodwastehub.com มีงานวิจัยฝีมือคนไทยพร้อมให้นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ หลายโครงการ อาทิ แป้งโอคาร่าและเบเกอรี่จากกากถั่วเหลือง การใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่สำหรับทำขนมบิสกิต โมเดลทางธุรกิจเพื่อจำหน่าย Ugly Veggies ผักรูปลักษณ์ไม่สวย เป็นต้น สนใจสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://www.sentangsedtee.com/today-news/article_269524