Search
Close this search box.

อุดรธานี กำหนดจัดงานเกษตรแฟร์ ลุ่มน้ำโขง 10-19 มีนาคมนี้

share to:

Facebook
Twitter

จ.อุดรธานี กำหนดจัดงานเกษตรแฟร์ ลุ่มน้ำโขง @Udon 2023 / 10-19 มีนาคม 2566 นี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพันธมิตร และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานเกษตรแฟร์ ลุ่มน้ำโขง @Udon 2023 ระหว่างวันที่ 10-19 มีนาคม 2566 ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี “ภายใต้คอนเซ็ต์ เกษตรลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงวิถีชีวิต เชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก” Agri Trade & Tech of Mekong วันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ,นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี , นายสมัคร บุญปก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ,.นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี , ว่าที่ร้อยโทสุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ ลุ่มน้ำโขง @Udon 2023 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 10-19 มีนาคม 2566 ที่ บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี “ภายใต้คอนเซ็ต์ เกษตรลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงวิถีชีวิต เชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก” Agri Trade & Tech of Mekong เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วย BCG Economy Mode

โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กรมประมง จัดงาน เพื่อพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ให้เป็นที่แพร่หลายและสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคเกษตร และอาหารของไทย ในการเรียนรู้ และการพัฒนาด้านการตลาด การเพิ่มทักษะการพัฒนา รูปแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด และผู้บริโภค รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี สร้างการรับรู้ให้กับจังหวัดอุดรธานีที่เป็นเมืองไมซ์ชิตี้ รองรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี 2569 ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย โซนต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง/ นวัตกรรม ,โซน MOC Biz Club/ ของดี 4 ภาค/ ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ตลาดผ้านาข่า ,โซนผัก ผลไม้/ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ,โซน ประมง และพื้นที่นิทรรศการ/ สัตว์เลี้ยง และเครือข่าย OTOP จังหวัดอุดรธานี ,โซน วิถีคนวิถีควาย ,โชน ของดีเมืองอุดร ,โชน Street Food/ Food Truck ,โซน การแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬานันทนาการ และโซนนิทรรศการพืชสวนโลก/ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเจรจาการค้า และกิจกรรมส่งเสริมการขาย (นาทีทอง) กิจกรรมบนเวที Landmark จุดเช็คอิน บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุดรธานี รวมถึงเพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง และทั่วถึงแก่ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี และนักท่องเที่ยว ได้รับทราบ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพันธมิตร และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดงานเกษตรแฟร์ ลุ่มน้ำโขง @Udon 2023 สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรไทย พร้อมสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ สร้างความมั่งคงในเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นในโฮกาสดังกล่าวนี้ด้วย

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230301201648351