Search
Close this search box.

แหล่งท่องเที่ยวไทย 3 แห่ง ขึ้นแท่น “แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน” 100 แห่งของโลก

share to:

Facebook
Twitter

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ได้เข้าร่วมพิธีและรับมอบประกาศแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ประจำปี 2022 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ จัดโดย Green Destinations Foundation หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวจากทั่วโลก

ในปี 2022 มีแหล่งท่องเที่ยวของไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เกาะหมาก จังหวัดตราด, บ้านห้วยปูแกง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสาปยา จังหวัดชัยนาท

จากความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นผลมาจากการทำงานอย่างหนักของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ต้องการผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม การรับรางวัลลักษณะนี้

นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลในไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รู้จักกับจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ยังเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์ในเวทีระหว่างประเทศว่า ไทยให้ความสำคัญกับแนวคิดเพื่อรักษา และคงความสมดุลแก่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/posts/pfbid033yN4sxXEEyJe23VvFuKwJvbVGCweKNKAbtf6cE5T2Whema5njTpKVme1jNoX1NBJl