Search
Close this search box.

ผู้ประกอบการน่าน มีเฮ!! สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมมือกรมโลกร้อน เปิดอบรม “Carbon Neutral Tourism” ชี้้ประโยชน์ 6 ด้าน

share to:

Facebook
Twitter

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI ตอกย้ำการเป็นองค์กรชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อม ที่น่าเชื่อถือและพึ่งพาได้ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุก สู่การปฏิบัติร่วมกับภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จับมือ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (DCCE) เตรียมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล 14-15 พฤษภาคมนี้ ณ โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน และระบบออนไลน์ Zoom

ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเสาหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถเพิ่มมูลค่า GDP และนำมาซึ่งรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก พร้อมทั้งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งจังหวัดน่าน จัดว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโดยมีทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวหลากหลาย ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ที่มาของภาพและข้อมูล อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9670000032449