Search
Close this search box.

ททท.สำนักงานเพชรบุรี ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี และมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมสินค้า BCG กระตุ้นการใช้จ่าย

share to:

Facebook
Twitter

ททท.สำนักงานเพชรบุรี ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี และมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมสินค้า BCG กระตุ้นการใช้จ่าย และเปิดตัวกิจกรรมสำคัญเพื่อร่วมระดมทุนอนุรักษ์และบูรณะพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

วันนี้ (20 ต.ค.66) ที่พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมสื่อสารแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี การพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ และในโอกาสเดียวกัน มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้ร่วมสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์และบูรณะพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งเป็นโบราณสถานและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรีด้วย โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงาน และมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า “การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี ในปี 2565 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพชรบุรี จำนวน 8,989,584 คน ทำรายได้เป็นเงิน 24,394.65 ล้านบาท เพชรบุรีมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีความงดงามหลากหลาย โดยจังหวัดมีนโยบายสำคัญในการยกระดับให้เพชรบุรีมีความเป็นสากล มีการให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน และมีการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสมดุล”

ด้าน นางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเพชรบุรี แจ้งว่า “ททท. มีเป้าหมายในการส่งมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งกระตุ้นให้มีการออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสมดุลความสุขทั้งสุขภาพกายและใจ จึงได้ร่วมกับพันธมิตรออกแบบประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเพชรบุรีเพิ่มมากขึ้น นอกจากการแนะนำกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก สินค้าชุมชนแล้ว ยังแนะนำเมนูอาหารท้องถิ่นเพื่อให้นักท่องเที่ยวตามหารสชาติของเพชรบุรี เพื่อกระตุ้นให้มีการเดินทางเข้าสู่ทั้ง 8 อำเภอของเพชรบุรี โดย ททท.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ธรรมชาติและวิถีชีวิตวัฒนธรรม

ด้านนางสาวจินตะณา ปิ่นสุภา พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า พาณิชย์จังหวัดมีนโยบายทำงานบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายพัฒนา ส่งเสริมและต่อยอดสินค้าชุมชน สินค้าอัตลักษณ์ สินค้า GI และสินค้า BCG และสินค้านวัตกรรมของเพชรบุรีให้ก้าวไปไกลสู่ระดับโลก เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงตลาด และการขยายตลาดการค้าในต่างประเทศผ่านทูตพาณิชย์ทั่วโลก นางสาวเกล้ามาศ ยิบอินซอย ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กล่าวว่า”ปัจจุบันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันยังอยู่ในระหว่างการบูรณะ ทั้งในส่วนของระบบนิเวศตามธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมฯ เพื่อการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และจะกลับมาเปิดเป็นปกติตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยมูลนิธิมีกำหนดเปิดตัวกิจกรรมการแสดงการอ่านบทพระราชนิพนธ์มัทนะพาธาประกอบการแสดงและดนตรี เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีบทพระราชนิพนธ์ ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 ณ สวนมัทนะพาธา พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมเริ่มต้นในการระดมทุน เพื่อการอนุรักษ์และบูรณะพระราชนิเวศน์ฯ กำกับการแสดงโดยครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ยังได้เปิดรับสมัครสมาชิกบูรโณปถัมภ์เพื่อการระดมทุนต่อเนื่องจำนวน 109,600 รายเท่านั้น จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมรักษาและสืบทอดมรดกของชาติร่วมสมัครสมาชิกดังกล่าว” รายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครสมาชิกสามารถติดตามได้ทางเฟซบุ๊กเพจพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ททท.สำนักงานเพชรบุรี TAT Phetchaburi หรือ Line@ : tat_phet หรือ โทร. 032 471 005 หรือ 1672 TAT Callcenter

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล :