Search
Close this search box.

เปิดฉากขับเคลื่อน 10 เมืองรอง ‘เอสเอ็มอี’หวังตอบโจทย์พัฒนาเมืองยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

ก่อนเข้าเทศกาลสงกรานต์ กระทรวงมหาดไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ประกาศพื้นที่นําร่องยกระดับเมือง ประกอบด้วย 10 จังหวัดเป้าหมายแรก ได้แก่ แพร่ ลําปาง ราชบุรี นครศรีธรรมราช ตรัง นครพนม ศรีสะเกษ นครสวรรค์ จันทบุรี และ กาญจนบุรี ซึ่งคัดเลือกผ่านกลไกคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัด (กรอ.จังหวัด) เพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนในทุกมิติ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนด้านความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

เรื่องนี้ สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ระบุว่า การยกระดับจังหวัดเมืองรอง นำร่อง 10 จังหวัด เป็นแนวคิดริเริ่มที่หอการค้าฯร่วมกับภาคธุรกิจที่มีศักยภาพผลักดันจังหวัดใหม่ๆ ขณะที่ประเทศไทยกำลังเจอความท้าทายทั้ง Technology War-Green War-Talent War ดังนั้น จำเป็นต้องเร่งสร้างการเติบโตจากภายในประเทศด้วยการกระจายความเจริญและยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งได้เริ่มเปิดตัวจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดแรก ด้วยปี 2566 เศรษฐกิจไทยเติบโตเพียง 1.9% แต่เศรษฐกิจจังหวัด (GPP) จ.นครพนม สามารถเติบโตได้ถึง 5% และมีเป้าหมายผลักดัน GPP ให้เติบโต 7% ต่อเนื่อง 5 ปี

 

ที่มาของภาพและข้อมูล อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.matichon.co.th/economy/news_4527499